အာဖဂန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္႐ြက္စဥ္ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈကို အာဖဂန္ေခါင္းေဆာင္ ပယ္ခ်

စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အာဖဂန္အစုိးရမပါရွိဘဲ အေမရိကန္ႏွင့္ တာလီဘန္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိလုနီးပါးရွိေနစဥ္ အာဖဂန္နစၥတန္ သမၼတအက္ရက္ဂါနီက ျပည္ပဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို လက္မခံဘဲ ဩဂုတ္ ၁၁ရက္က ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ ႐ုံးခန္းတည္ရွိသည့္ ကာတာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ တာလီဘန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနစဥ္ မြတ္စလင္တို႔၏ ရက္အားျဖစ္သည့္ အိဒ္ေန႔တြင္ အာဖဂန္သမၼတက ယင္းကဲ့သို႔ပယ္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အိဒ္ေန႔ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းသူမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတဂါနီက ႏွစ္အတန္ၾကာစစ္ပြဲမ်ားအၿပီး ေနာက္လတြင္က်င္းပမည့္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အထူးအေရးႀကီးသျဖင့္ အာဖဂန္နစၥတန္၏ အနာဂတ္ကို အာဖဂန္ေခါင္းေဆာင္ကသာ ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

-Ads-
-Ads-

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ အေမရိကန္ သံတမန္ ဇယ္ေမးခါလီဇက္က စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ အာဖဂန္သည္ အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ားအတြက္ အေျခစိုက္စခန္းမျဖစ္ေစရဟု တာလီဘန္တို႔ထံမွ အာမခံခ်က္ရရွိၿပီးပါက အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ေသာင္းကို အာဖဂန္နစၥတန္မွ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာေပးရန္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက သေဘာတူညီထားသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

-Ads-
-Ads-