ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦး ေပ်ာက္ဆုံး မေလးရွားရဲႏွင့္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕တို႔ လိုက္လံရွာေဖြေန

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ႏိုရာကြိဳင္ရင္ ရက္သတၱပတ္ၾကာ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္အတြက္ သတင္းေပးၾကရန္ မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕က အေရးေပၚ တယ္လီဖုန္းလိုင္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။

ေမြးရာပါ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သူ အသက္ (၁၅) ႏွစ္အ႐ြယ္ ႏိုရာကြိဳင္ရင္ကို ေတြ႕ရွိရန္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၀၀ ပါဝင္သည့္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕က ယခုအခါ လိုက္လံရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မီးစ္ႏိုရာသည္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ အားလပ္ရက္ခရီးထြက္လာစဥ္ ဒူဆန္အပန္းေျဖစခန္း၌ ဩဂုတ္ ၄ ရက္က ၎အား ေနာက္ဆုံးျမင္ေတြ႕လိုက္ရသည္။

-Ads-
-Ads-

မီးစ္ႏိုရာအား မေလးရွားေတာထဲတြင္ လိုက္ရွာေနၾကသည့္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ၎၏ မိဘမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မိသ္ကြိဳင္ရင္ႏွင့္ ဆီဗားရွင္းကြိဳင္ရင္တို႔က ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္က ေျပာဆိုသည္။

ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အေရးႀကီးသည့္ မြတ္စလင္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္းမွာပင္ ယင္းကဲ့သို႔ ဂ႐ုတစုိက္ ဝိုင္းဝန္း ရွာေဖြေပးၾကသည့္အတြက္ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မီးစ္ႏိုရာ၏ မိခင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

-Ads-
-Ads-