အာဆီယံ႐ုိးရာစစ္တုရင္ ပတ္လည္ၿပိဳင္ပြဲ စတင္

အာဆီယံ႐ိုးရာစစ္တုရင္ ပဏာမလက္ေ႐ြးစင္မ်ား ပတ္လည္ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲကို ဩဂုတ္ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္တုရင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအားကစားၿပိဳင္ဝင္း၌ စတင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အာဆီယံ႐ိုးရာစစ္တုရင္ ပဏာမလက္ေ႐ြးစင္မ်ား ပတ္လည္ၿပိဳင္ပြဲကို အျမန္ေ႐ႊ႕ (Rapid) ေလးပြဲပတ္လည္စနစ္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိၿပီး Round 1 – 6 ကို 25 min+10 sec ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဩဂုတ္ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ႐ိုးရာစစ္တုရင္ ပဏာမလက္ေ႐ြးစင္မ်ား ပတ္လည္ျပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္တုရင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္ လာေရာက္အားေပးခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ပဏာမလက္ေ႐ြးစင္ေလးဦးတို႔ကို က်ပ္တစ္သိန္းစီ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

-Ads-
-Ads-

ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္တုရင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အာဆီယံ႐ိုးရာစစ္တုရင္ပဏာမလက္ေ႐ြးစင္မ်ား ပတ္လည္ၿပိဳင္ပြဲမွ လက္ေ႐ြးစင္ႏွစ္ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ၁၂ ရက္အထိ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕၌က်င္းပမည့္ အႀကိမ္ (၃၀) ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ အာဆီယံ႐ိုးရာ စစ္တုရင္ (ASEAN CHESS) အားကစားနည္း၌ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္တုရင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ဆီးဂိမ္းအတြက္ ပဏာမလက္ေ႐ြးစင္ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ အာဆီယံ႐ိုးရာစစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္မွ ၁၃ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္တုရင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲမွ ပဏာမလက္ေ႐ြးစင္ ေလးဦးျဖစ္သည့္ IM ဝင္းေဇာ္ထြန္း၊ IM ေနဦးေက်ာ္ထြန္း၊ ဝင္းႀကိဳင္ႏွင့္ ဝံ့သူ တို႔ေလးဦးကို ပဏာမလက္ေ႐ြးစင္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အာဆီယံ႐ိုးရာ စစ္တုရင္ ပဏာမလက္ေ႐ြးစင္မ်ား ပတ္လည္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၎တို႔ေလးဦးအနက္မွ လက္ေ႐ြးစင္ႏွစ္ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း- ေဇာ္ေဌးသန္း

-Ads-
-Ads-