“ ေနာက္ အႏွစ္ ၂၀ မွာ ဒီထက္ ႏွစ္ဆပုိဆုိးႏုိင္မယ့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ အေနအထားကုိ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ဖုိ႔ အခုကတည္းက ျပင္ဆင္သင့္ၿပီ”

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈေတြ၊ ေျမၿပဳိမႈေတြကုိ လတ္တေလာ ရင္ဆုိင္ခံစားေနရပါတယ္။ ရာသီဥတုေဘးအႏၱရာယ္ေတြဟာ လာမယ့္ ဆယ္စုႏွစ္ေတြမွာလည္း ဒီထက္ဆုိးလာႏုိင္တယ္လုိ႔ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ေနၾကပါတယ္။ အခုလုိ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္လာမႈေတြကုိ ဘယ္လုိထိန္းသိမ္း ကာကြယ္သင့္တယ္ဆုိတာကုိ စိမ္းလန္းအမိေျမအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းမ်ဳိးသူနဲ႕ စံေတာ္ခိ်န္က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ထားပါတယ္။

ဦးဝင္းမ်ဳိးသူ ( ဥကၠ႒ ၊ စိမ္းလန္းအမိေျမအဖြဲ႕)
ေမးျမန္း-ျဖဴျဖဴခုိင္ ၊ ရုိက္ကူး- ထူးထူး