“ယူနီကုတ္စံစနစ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးမျဖစ္မေန အသံုးျပဳရေတာ့မွာပါ”

လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ေန႔ကစၿပီး ျမန္မာစာကြန္ပ်ဴတာစံစနစ္ကို မျဖစ္မေနကူးေျပာင္းအသံုးျပဳဖုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားေတြ ပါပါ၀င္လာမယ့္ ယူနီကုတ္ကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲရမယ့္ အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာထြန္းသူရသက္ကအခုလိုရွင္းျပထားပါတယ္။

ရိုက္ကူး၊ေမးျမန္း-ေမဘယ္လ္