ဒီလအတြက္ လ်ွပ္စစ္​​​မီတာခ ေပးေဆာင္ရာမွာ အရင္လ​ေတြနဲ႔ ဘာေတြကြာျခားမႈ႐ွိသြားလဲ…

စံေတာ္ခ်ိန္_စံေတာ္ခ်ိန္ျပည္သူထဲကျပည္သူ႕အသံ

အဲဒါနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြ ၾကံဳ​ေတြ႔လာႏိုင္သလဲ…

-Ads-
-Ads-