႐ိုးရာမီးပုံး ဖန္တီးေသာ လက္တစ္စုံ

စံေတာ္ခ်ိန္_လူမႈဘ၀႐ုပ္ပုံလႊာ

လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြ တုန္းကေတာ့ ဒီလို သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္ကိုေရာက္ရင္ ကေလးကစားစရာေတြ ၊ေနအိမ္ေတြမွာအလွဆင္တဲ့မီးပုံးေတြက ႐ိုးရာလက္မႈ နဲ႕လုပ္ထားတာေတြကိုေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားျမင္ရမွာပါ။

ဒါေပမဲ့ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္လာခဲ့ၿပီး ႐ိုးရာလက္မႈမီးပုံးေတြအစား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလုပ္တဲ့မီးပုံးေတြ၊ ကေလးကစားစရာေတြက ေနရာယူလာခဲ့ပါၿပီ။

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမွာေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနေတြၾကားမွာ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္မႈပညာနဲ႕လုပ္တဲ့ ႐ိုးရာမီးပုံးေတြ၊ ကေလးကစားစရာေတြက ေနရာယူဖို႕ခက္ခဲ့လာတဲ့အေျခအေနပါ။

ဒီလိုအေျခအေနေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရေပမဲ့ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္မႈပညာကို တန္ဖိုးထားသူ က ဦးခင္ေမာင္ရီပါ။

သူက ႐ိုးရာမီးပုံးေတြ၊ ကေလးကစားစာရာေတြ လုပ္လာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ရွိပါၿပီ။