ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

စံေတာ္ခ်ိန္_ေခတ္ပုံရိပ္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း

“ တိုင္းျပည္မွာလိုအပ္ေနတဲ့ ပါတီပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ထြက္ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္ ”

ေက်ာ္ၾကားတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဉီးလည္းျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ဟာ လူထုေထာက္ခံမႈအမ်ားဆုံး ပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကေန ႏုတ္ထြက္လိုက္ၿပီး ပါတီသစ္တစ္ခု တည္ေထာင္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ရွည္ၾကာေထာက္ခံဝန္းရံေပးခဲ့တဲ့ပါတီကေန သူဘာေၾကာင့္ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါသလဲ၊ ပါတီထဲမွာ သူႀကဳံခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ ဂုဏ္ယူစရာအခိုက္အတန႔္ေတြက ဘာေတြျဖစ္ပါမလဲ။ အသစ္ထူေထာင္လိုက္တဲ့ပါတီရဲ႕ ေရွ႕လုပ္ ငန္းစဥ္ေတြက ဘာေတြျဖစ္ပါမလဲဆိုတာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနရဲ႕ ေခတ္ပုံရိပ္ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခန္းအစီအစဥ္ကေန တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ဒီေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းအစီအစဥ္မွာ Frontier Myanmar မွ အယ္ဒီတာ နႏၵက ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူအျဖစ္ ပါဝင္ကူညီေပးထားပါတယ္။