အေရာင္ေတြထဲက ဘဝရသ

စံေတာ္ခ်ိန္_လူမႈဘဝ႐ုပ္ပုံလႊာ

ပန္းခ်ီအႏုပညာဟာ နက္နဲသိမ္ေမြ႕သလို အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးလဲကြဲျပားပါတယ္။ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးခ်င္းဆီမွာ မတူညီတဲ့ကိုယ္ပိုင္ဟန္ေတြရွိသလို ဓါးျခစ္ပန္းခ်ီကို အယူအဆအသစ္ေတြေပါင္းစပ္ဆန္းသစ္ၿပီး ထူးျခားတဲ့အႏုပညာေတြဖန္တီးေနသူတစ္ဦးကေတာ့ ကိုဗ်ာဒိပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူဟာမ်ိဳး႐ိုးဗီဇပါလာတဲ့အျပင္ အစဥ္အလာထဲက ေဖာက္ထြက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဟန္တစ္ခုကို ခင္က်င္းခ်င္တဲ့ အႏုပညာစိတ္ေၾကာင့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ရပ္တည္ရခက္ခဲတဲ့ ပန္းခ်ီနယ္ပယ္မွာ ေနရာတစ္ခု ရရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။