သတိျပဳရမည့္ ရန္ကုန္ေလထု (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇– ၂၃ ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္)

ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထုအရည္အေသြးသည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ဆိုးဝါးသည့္အေျခအေနတစ္ရပ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။

တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ ရန္ကုန္ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ ကေလးသူငယ္၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုတို႔သာမက အ႐ြယ္စုံ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ က်န္းမာေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေနလူထုအတြက္ က်န္းမာေရးကို လြန္စြာထိုက္ခိုက္ေစေသာ အဆင့္အထိ ေလထုညစ္ညမ္းမႈက သက္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္လူထုႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္တို႔ သတိျပဳႏိုင္ေစျခင္းငွာ စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနအေနျဖင့္ ေလထုအရည္အေသြးၫႊန္းကိန္းမ်ားကို နံနက္၊ ညေန ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တစ္ပတ္တာအေျခအေနကို အင္ဖိုဂရပ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေလထုအရည္အေသြးၫႊန္းကိန္း(air quality index – AQI)ကို အဆင့္ေျခာက္ဆင့္ျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။

၁။ ၀ မွ ၅၀ အထိ အစိမ္းေရာင္(ေကာင္းမြန္အဆင့္)

၂။ ၅၁ မွ ၁၀၀ အထိ အဝါေရာင္ (အသင့္အတင့္အဆင့္)

၃။ ၁၀၁ မွ ၁၅၀ အထိ လိေမၼာ္ေရာင္ (သတိထားရမည့္အဆင့္)

၄။ ၁၅၁ မွ ၂၀၀ အထိ အနီေရာင္ (က်န္းမာေရးနဲ႔မညီၫြတ္သည့္အဆင့္)

၅။ ၂၀၁ မွ ၃၀၀ အထိ ခရမ္းေရာင္ (အလြန္ဆိုးဝါးသည့္အဆင့္)

၆။ ၃၀၁ မွ ၅၀၀ အနီရင့္ေရာင္ (အႏၲရာယ္မ်ားသည့္အဆင့္) ဟူ၍ျဖစ္သည္။

(မှတ်ချက် – တစ်ပတ်တာလေထုအရည်အသွေးညွှန်းကိန်း(AQI)များကို Air Quality Yangon ထံမှ ရယူကိုးကားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)