ကႏၷားေဈးႀကီးေဟာင္း ႏွစ္ျပားတန္ေဆာင္း

ႏွစ္ျပားတန္ေဆာင္းအတြင္းရွိ ဆင္းတုေတာ္ႏွင့္ကမၸည္းမွတ္တမ္း။
ႏွစ္ျပားတန္ေဆာင္းအတြင္းရွိ ဆင္းတုေတာ္ႏွင့္ကမၸည္းမွတ္တမ္း။

ကၽြန္ေတာ္၏ ‘တစ္မတ္၊ ႏွစ္ျပားတန္ေဆာင္းႏွင့္သိမ္ႀကီးေဈး’ ေဆာင္းပါး(၂-၃-၂၀ စံေတာ္ခ်ိန္)ကို ဖတ္ၿပီးေနာက္ မိတ္ေဆြႀကီး ဦးျမင့္ဦးက ‘ႏွစ္ျပားတန္ေဆာင္းဆိုတဲ့ အသုံးပါသည့္ တန္ေဆာင္းႀကီးမွာ အေနာက္မုခ္ေစာင္းတန္းက ၁၂၉၉ (၁၉၃၇)မွာ ေဆာက္လုပ္တာပါ။ နန္းမေတာ္မျမေလး လႉခဲ့တဲ့တန္ေဆာင္း မီးခၿပီးေတာ့မွ ျပန္တည္ေဆာက္ေပးတာပါ။ ႏွစ္ျပားတန္ေဆာင္းဆိုတဲ့ ကမၸည္းတပ္ၿပီး ပထမဆုံး ေ႐ႊတိဂုံေစတီေပၚမွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့တန္ေဆာင္းက ရင္ျပင္ေတာ္ တနဂၤေႏြေထာင့္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာရွိတဲ့ ေနာင္ေတာ္ႀကီးေစတီအနီးက ၁၂၇၅(၁၉၁၄)ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ကႏၷားေဈးႀကီးေဟာင္း ႏွစ္ျပားတန္ေဆာင္း (မူရင္းသတ္ပုံအတိုင္း)ပါ’ဟု ဆိုလာပါသည္။

ကမ္းနားေဈးႀကီး(ျမဴနီစီပယ္ေဈး) ျမစ္ဘက္မွ ျမင္ကြင္း။

မွန္ပါသည္။ ေ႐ႊတိဂုံေစတီရင္ျပင္ တနဂၤေႏြေထာင့္တြင္ ယခုအခါေတြ႕ရမည့္ (ေဒၚဒဂုန္ခင္ခင္ေလး မဟာေဗာဓိေစတီႏွင့္ကပ္လ်က္)လွပေသာတန္ေဆာင္းႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတန္ေဆာင္း၏ နံရံတြင္ စက်င္ေက်ာက္ျဖင့္ ေရးထြင္းထားသည့္ ကမၸည္းစာမွာ- ‘၁၂၇၅-၁၉၁၄ ကႏၷားေဈးႀကီးေဟာင္းႏွစ္ျပားတန္ေဆာင္း၊ ဗုဒၶသာသနာ႔ ေဝယ်ာဝစၥအသင္း၊ ကႏၷားေဈးႀကီးေဟာင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးအမ်ားေကာင္းမႈ’ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

တနဂၤေႏြေထာင့္ရွိ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ကတည္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ျပားတန္ေဆာင္း။

တန္ေဆာင္းအတြင္းရွိ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္မ်ား၏ ေရွ႕တြင္ရွိသည့္ သံပန္း၌လည္း ‘၁၂၇၅ ခု(၁၉၁၄) ဗုဒၶသာသနာ႔ေဝယ်ာဝစၥအသင္း၊ ကႏၷားေဈးႀကီးေဟာင္း ႏွစ္ျပားတန္ေဆာင္း ၁၃၁၃ ခုႏွစ္ မီးခ၍ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္သည္’ဟူေသာ ေၾကးကမၸည္းစာကိုပါ ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။(ပုံ-႐ႈ)

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုႏွစ္ျပားတန္ေဆာင္းႀကီးကား သိမ္ႀကီးေဈးထက္ ေရွးက်ေသာ ကႏၷား(ကမ္းနားေဈးႀကီး)မွ ေဈးသူ၊ ေဈးသားမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ဗုဒၶသာသနာ႔ေဝယ်ာဝစၥအသင္းသား(ျပည္သူအမ်ား)ေကာင္းမႈ ျဖစ္ေလသည္။ ဤတြင္ ကမၸည္းစာအလာ ‘ကမ္းနားေဈးႀကီး’အေၾကာင္းႏွင့္ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈး-စေကာ့ေဈးႀကီး’အေၾကာင္း ျပန္၍ေျပာျပရန္ ေလ့လာရွာမွီးရပါေတာ့၏။

ႏွစ္ျပားတန္ေဆာင္းအတြင္းရွိ ဆင္းတုေတာ္ႏွင့္ကမၸည္းမွတ္တမ္း။

ဤတြင္ ေဈးႀကီးႏွစ္ေဈးအေၾကာင္း မဆိုမီ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ ဦးျမင့္ဦးအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ဆိုခြင့္ျပဳပါ။ သူသည္ ကၽြန္ေတာ့္ေအာက္ ႏွစ္ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္သာ ငယ္သူျဖစ္ပါသည္။ ၇၀ ေက်ာ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားအရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္၏။ DSA အမွတ္စဥ္(၁၂) မွ ျဖစ္သည္။ စာေပႏွင့္ သမိုင္းဝါသနာထုံသူ ျဖစ္သည္။ အေလ့အလာ အစုအေဆာင္းေကာင္းသူျဖစ္၍ သူ႕ထံမွ စုေဆာင္းရွာေဖြထားေသာ စာအုပ္မွတ္တမ္းေျမပုံမ်ားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ကူညီေပးတတ္သူလည္း ျဖစ္၏။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ၁၉၈၈ လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ခင္မင္ခဲ့၍ သူ႕အေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိသူျဖစ္ရာ သူ႕အားမၾကာခဏ ‘ခင္ဗ်ားက စင္မွားကတဲ့ မင္းသားဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ာသိတာ၊ ဝါသနာပါတာနဲ႔ လုပ္ခဲ့ရတာက တျခားစီမို႔ အရာမထင္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ရတာပဲ’ဟု ဆိုမိပါသည္။ ေလာကတြင္ ဝါသနာႏွင့္အလုပ္ အံမက်ဘဲ လြဲေခ်ာ္ကာ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ၾကသူမ်ားလွစြာ၏။

သိမ္ႀကီးေဈးထက္ႏွစ္မ်ားစြာ ေစာေသာ ကမ္းနား(ကႏၷား)ေဈးႀကီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရွးဦးဆုံး စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္၏ ပထမျမဴနီစီပယ္ေဈးႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ကမ္းနားလမ္း(ၾကက္လၽွာစြန္း)ပန္းၿခံ ယေန႔ျမင္ကြင္း။

ထိုစဥ္က (၁၉၀၀)ရန္ကုန္အေၾကာင္းကို မေျပာမီအေလာင္းမင္းတရားႀကီး၏ ရန္ကုန္အေၾကာင္း ဦးစြာျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ျပပါမည္။ အေလာင္းဘုရားသည္ အဝန္း-၁၁၁၉ တာရွိေသာၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ကာ မူလအမည္ ‘ဒဂုံ’မွ ‘ရန္ကုန္’ဟု အမည္သစ္ေပးေတာ္မူ၏။ (ခုနစ္ေတာင္-တစ္တာရွိ၍ ေခတ္သစ္အဂၤလိပ္မိုင္ျဖင့္ တြက္ပါက ၂ ဒသမ ၂ သာသာ ရွိသည္။) ေျမပုံ-႐ႈ။ ထိုစဥ္က အက်ယ္အဝန္းမွာ- ‘ေျမာက္ဘက္တြင္ ဆူးေလေစတီေတာ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ကုန္သည္လမ္းဝန္းက်င္ေရာက္ ဂ်ဴဒါအီစကယ္ (ယခု သိမ္ျဖဴလမ္း)၊ အေနာက္ဘက္တြင္ လမ္း-၃၀ သို႔ မဟုတ္ ေမာင္ေထာ္ေလးလမ္း နယ္နိမိတ္’မၽွသာ ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၁၇-(ခရစ္- ၁၇၅၅)တြင္ တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ဘႀကီးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ပထမ-အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာစစ္ပြဲ(၁၈၄၂) ရခိုင္-တနသၤာရီႏွင့္ ပုဂံမင္းလက္ထက္ ဒုတိယ-အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာစစ္ပြဲ(၁၈၅၆)တြင္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သို႔ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ (ေအာင္လံ)ေျမထဲၿမိဳ႕ထိ က်ေရာက္ခဲ့ေလသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို အဂၤလိပ္တို႔သိမ္းၿပီးေနာက္ ၁၈၇၄ တြင္ ျမဴနီစီပယ္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းသည္။ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ျမဴနီစီပယ္၏ တာဝန္ျဖစ္လာသည္။ (Municipal = relating to the government of a city or town.)

“သိမ္ႀကီးေဈးထက္ ႏွစ္မ်ားစြာေစာေသာ ကမ္းနား(ကႏၷား)ေဈးႀကီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရွးဦးဆုံး စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္၏ ပထမျမဴနီစီပယ္ေဈးႀကီး ျဖစ္ပါသည္”

‘More successful was the establishment of a municipal bazaar by the Strand Road, opposite the Southern end of Mogul Strut and China street. The bazaar was brought into use in March 1876. xxx The market was graced with an ornamental fountain, fed from a well in Eward Street. xxx A History of Rangoon by B.R.Pearm
PP.227

စေကာ့ေဈးႀကီး တည္ေဆာက္ေနစဥ္ (၁၉၂၃ ျမင္ကြင္း)။

ျမဴနီစီပယ္ ကမ္းနား(ကႏၷား)ေဈးႀကီးကို ကမ္းနားလမ္းေပၚ မဂိုလမ္း (ယခု ေ႐ႊဘုံသာလမ္း)ႏွင့္ တ႐ုတ္တန္းလမ္း (ေနာင္အခါ -ေ႐ႊတိဂုံဘုရားလမ္းဟု အမည္ေျပာင္းလဲေခၚခဲ့သည္)၏ ေတာင္ဘက္၌ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထိုေဈးမွာ ၁၈၇၆ မတ္လတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ _ ေဈးႀကီးတြင္ ေရပန္းျဖင့္ အလွဆင္ထားရာ (၎ႏွင့္အနီးဆုံးျဖစ္ေသာ) အက္ဒြပ္လမ္း (ယခု ကုန္ေဈးတန္းလမ္း-ေအာက္ပိုင္း)ရွိ ေရတြင္းတစ္တြင္းမွ ေရကိုသြယ္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္သည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း တိုးတက္လာသည္။ ‘ေျမာက္သို႔လားေသာ္ ကမာ႐ြတ္၊ ေတာင္သို႔လားေသာ္ ဒလ၊ ခေနာင္တို႔၊ အေရွ႕လားေသာ္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းမွ တစ္ဖာလုံခန္႔ေဝးေသာ သန္လ်င္ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ပဲခူးျမစ္၊ အေနာက္သို႔လားေသာ္ ခေနာင္တိုေခ်ာင္း’အထိ က်ယ္ဝန္းလာသည္။

သိမ္ႀကီးေဈးအစ စူရတီဗရားသားဗဇား (နာရီစင္ႏွင့္)။

ဤေျမပုံတြင္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားလမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းဆုံရာ (ယခု-၃ နံပါတ္ဂိတ္- No-3 Shed ေနရာ)တြင္ municipal bazaar ဟု ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။ ထို႔အတူ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားလမ္းဆုံရာ ကမ္းနားလမ္း(ၾကက္လၽွာစြန္း ပန္းၿခံျပဳလုပ္ထားေသာေထာင့္ကေလး)တြင္ ယာယီေဈးကေလး တည္ေဆာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသးသည္။ (ထို႔ေနာက္ျမဴနီစီပယ္ အင္ဂ်င္နီယာဌာနအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့၏။ ယခုလည္း ႐ုံးသစ္ျဖင့္ ေတြ႕ႏိုင္ေသးသည္။)

ထိုကမ္းနားေဈးႀကီးသည္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေသာ ၁၈၇၆ မွ ၁၉၂၃ စေကာ့ေဈး (ဗိုလ္ရန္ႏိုင္ေဈး-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး) မတည္ေဆာက္မီကာလအတြင္း ႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ တည္ရွိဖြံ႕ၿဖိဳးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယခုေဆာင္းပါးစာတမ္း၏အစတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကႏၷားေဈး (ကမ္းနားေဈး) ႏွစ္ျပားတန္ေဆာင္းႀကီးကို ေ႐ႊတိဂုံရင္ျပင္ေပၚ၌ ေဈးသူေဈးသား (ျပည္သူမ်ား)ႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာ႔ ေဝယ်ာဝစၥအသင္းက ႀကီးမႉးတည္ေဆာက္ထားႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၀၀ ျပည့္ေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ေျမပုံ။

ထို တန္ေဆာင္းႀကီးသည္ ၁၃၁၃ (၁၉၅၁)တြင္ ေ႐ႊတိဂုံရင္ျပင္ မီးခ၍ အတန္ငယ္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ထိုအခါတြင္ ကမ္းနားေဈးဖ်က္ၿပီး စေကာ့ေဈး (၁၉၂၆ တြင္ ဖြင့္လွစ္သည္) ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ (ဖဆပလေခတ္)ကာလျဖစ္ရာ ကမ္းနားေဈးတစ္ျဖစ္လဲ စေကာ့ေဈး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈး)က ဦးစီးျပဳျပင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တန္ေဆာင္း၏ နံရံကမၸည္းေက်ာက္ျပား၌ ‘ကမ္းနား (ကႏၷားေဈးႀကီး ေဟာင္း)ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးအမ်ားေကာင္းမႈ’ စာတန္း ေရးထိုးထားျခင္းျဖစ္၏။ (ပုံ႐ႈ)

စေကာ့ေဈး တည္ေဆာက္ခဲ့ပုံကို-
xxx In 1920 the (bazaar) site should be sold for 27 lakh of rupees, the money to be expended in erecting a new market, xxx known as the Scott Market, after Mr.Gavin Scott, the Municipal Commissioner, was complered in 1926. The new Strand Wharf was completed in 1930 and formally opened in February 1931.
(B.R.Pearn- P 284)

၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမ္းနားေဈးကို ႐ူပီးေငြ ၂၇ သိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီး ေဈးသစ္ကိုေဆာက္ခဲ့ရာ ျမဴနီစီပယ္မင္းႀကီး ဂါဗင္စေကာ့က ႀကီးမႉးေဆာက္လုပ္ေသာေၾကာင့္ ‘စေကာ့ေဈး’ဟု ထင္ရွားခဲ့၏။ (၁၉၂၃ တြင္ စေဆာက္၏။) ၁၉၂၆ တြင္ ၿပီးစီးခဲ့၏။ ကမ္းနားေဈး ေနရာေဟာင္းမွာ (ပ်က္စီးယိုယြင္းလာသျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး) လိုအပ္ေနေသာ ဆိပ္ခံတံတားတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

အေလာင္းဘုရားတည္စ ရန္ကုန္ေျမပုံ။

၁၉၃၀ တြင္ ေဆာက္လုပ္မႈ ၿပီးစီး၍ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ အသုံးျပဳသည္။ (ယခု ၃ နံပါတ္ဂိတ္ေနရာ)

စေကာ့ေဈး ၁၉၂၆ ဖြင့္လွစ္ခဲ့၏။ ထိုမတိုင္မီက ဤေနရာသည္ ‘အင္ပိုင္ယာေအာ့ဖ္သီေယတာ (Empire of Theater)ႏွင့္ အယ္ဖင္စတုန္း (Elfin Store)႐ုပ္ရွင္႐ုံႏွင့္ ႐ြိဳင္ရယ္စီနီမာဒီပဲရစ္ (Royal Cinema de Paris) မ်ားရွိခဲ့ဖူးသည္။ “စေကာ့ေဈး-ရန္ႏိုင္ေဈး(ဂ်ပန္ေခတ္)-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး (လြတ္လပ္ေရးေခတ္)”

ကမ္းနားေဈးေနရာ၌ ယေန႔ျမင္ရေသာအမွတ္(၃)ဂိုေဒါင္ဂိတ္အဝင္။

ဤကား ယေန႔ ေ႐ႊတိဂုံရင္ျပင္ေတာ္၌ ပထမဆုံး ‘ႏွစ္ျပားတန္ေဆာင္း’အမည္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ကမ္းနားေဈးႀကီးသမိုင္းျဖစ္သည္။ သိမ္ႀကီးေဈး ႏွစ္ျပားေစာင္းတန္းမွာ ေရးခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ (စံေတာ္ခ်ိန္ ၂-၃-၂၀) ျဖည့္စြက္ဖတ္႐ႈလၽွင္ ႏွစ္ျပားေခတ္ကို ျမင္သာလာပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလႉေငြႏွစ္ျပားကား ‘စဥ္ဆက္က်မ်ား မိုးေပါက္လားသို႔’ အိုးျပည့္၊ အိုင္ျပည့္၊ ကန္ျပည့္ေသာ အသြင္ျဖင့္ ကုသိုလ္အတိရွိခဲ့ေသာ သက္ေသမ်ားပင္တည္း။

ေရးသူ – ဦးစန္းျမင့္(မဟာဝိဇၨာ)