ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕ရွိမႈ ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္ႏွင့္ ရက္စြဲမွတ္တမ္း

2020 April 16
◾ လူငါးဦးႏွင့္ အထက္စုေဝးပါက ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္
ကိုဗစ္ – ၁၉ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ လူငါးဦးႏွင့္အထက္စုေဝးပါက ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔(ဧၿပီ ၁၆ ရက္)ညပိုင္းတြင္ အမိန႔္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ-၂၁ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သုံး၍ ဤအမိန႔္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ရက္(၁၉/၂၀၂၀)ျဖင့္ လတ္တေလာအသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ျမန္ေရာဂါ(သို႔မဟုတ္) တိုင္ၾကားရမည့္ ကူးစက္ေရာဂါအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔သည္ ကိုဗစ္-၁၉ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတို႔၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ အမိန႔္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန႔္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔သြားေရာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မွျပန္ျခင္း၊ ကုမၸဏီ ၊စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္လုပ္ငန္းခြင္သို႔သြားေရာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မွျပန္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ ေဈး၊ ကုန္တိုက္မ်ားတြင္ ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ က်န္းမားေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆး႐ုံေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္ျခင္း၊ နာေရးကိစၥေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔မွအပ လူငါးဦးျဖစ္ေစ၊ လူငါးဦးထက္ပို၍ ျဖစ္ေစ၊ စုေဝးျခင္းမျပဳရဟု အမိန႔္စာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
ကိုဗစ္ – ၁၉ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနတို႔က ၫႊန္ၾကားထားသည့္ အမိန႔္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။
သတင္း – မင္းဟိန္း/စံေတာ္ခ်ိန္

ရက္စြဲမွတ္တမ္း
Day – 1 (March – 23)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုး ပထမဆုံးေတြ႕ရွိသူ ႏွစ္ဦးေပၚထြက္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုး ပထမဆုံးေတြ႕ရွိသူ ႏွစ္ဦးအား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက မတ္ ၂၃ ရက္ ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္။
(၁) အသက္ ၃၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ Green Card ရရွိထားသူျဖစ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္။
(၂) အသက္ ၂၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ေလၾကာင္းခရီးျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာသူျဖစ္။
◾အဆိုပါ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြ႕ရွိသူႏွစ္ဦး အေျဖကို အစိုးရက အတည္ျပဳထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စူပါမားကတ္မ်ား၌ ေဈးအလုအယက္ဝယ္ယူမႈမ်ားရွိခဲ့သကဲ့သို႔ ထိုရက္ပိုင္းအတြင္းေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းဝယ္ယူမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

Day – 3 (March – 25)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ တတိယေျမာက္ပိုးေတြ႕သူထြက္ေပၚ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုး တတိယေျမာက္ေတြ႕ရွိသူတစ္ဦးအား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာနက မတ္ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီတြင္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္။
◾ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုဗစ္-19 ေရာဂါေတြ႕ရွိသူႏွင့္ ေလယာဥ္တစ္စီးတည္း အတူျပန္လာေသာ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးအား ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေဆး႐ုံ၌ ၁၄ရက္ သီးသန႔္ ေစာင့္ၾကည္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေစာႏိုင္က စံေတာ္ခ်ိန္သို႔ ေျပာသည္။
◾ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိထားသူသုံးဦးရွိလာၿပီးေနာက္ လူထုၾကားစိုးရိမ္မႈအနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာၿပီး ယေန႔ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ လူႏွင့္ယာဥ္အသြားအလာ ယခင္ထက္ ရွင္းလင္း။

Day – 4 (March – 26)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕သူ ႏွစ္ဦးထြက္ေပၚ။ စုစုေပါင္း ငါးဦးျဖစ္။ (မတ္ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ အစိုးရအတည္ျပဳထုတ္ျပန္)
(၁) အသက္ ၃၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားခံယူထားေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသားျဖစ္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ဝင္ေရာက္။
(၂) အသက္ ၆၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသားျဖစ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန႔္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္။ ႏွာေခါင္းကင္ဆာေရာဂါကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ တစ္လခန႔္ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အျပန္တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၌ ေလးရက္ခန႔္ ေနထိုင္။ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ။
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါဂယက္ေၾကာင့္ ႐ိုက္ခတ္လာသည့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္စည္မ်ား ေစ်းတက္လာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံတိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက စံေတာ္ခ်ိန္သို႔ေျပာ။

Day – 5 (March – 27)
◾ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးရွိသူေနထိုင္ရာ မဂၤလာေတာင္ၫြန႔္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀၁ လမ္းက ရွစ္ထပ္တိုက္ႏွင့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ပိုးသတ္ေဆးျဖန္း။
◾စတုတၳေျမာက္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသည့္ အသက္ (၃၃) ႏွစ္အ႐ြယ္ လူနာလာေရာက္တည္းခိုခဲ့သည့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ေက်ာ္သူလမ္းေပၚမွ ေျခာက္ထပ္တိုက္ကို အသြားအလာကန္႔သတ္ျခင္း Lock Downခ်။ ၎ႏွင့္အတူေနထိုင္ခဲ့သည့္ ပထမထပ္မွမိသားစုသုံးဦးကိုလည္း ေဝဘာဂီေဆး႐ုံႀကီးသို႔ Quarantineထားရွိရန္ ပို႔ေဆာင္။
◾ကမာၻတစ္ဝွမ္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ COVID-19 ေရာဂါလ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕ႏွံ႔လာမႈေၾကာင့္ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သံသယလူနာေတြ႕ရွိပါက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္က်န္းမာေရးဌာနကို အျမန္ဆုံးသတင္းပို႔ေဆာင္႐ြက္ရန္အပါအဝင္ အခ်က္(၆)ခ်က္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက မတ္လ ၂၆ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေဒသႏၲရအမိန႔္ကို ထုတ္။

Day – 6 (March – 28)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာသုံးဦး ထပ္မံထြက္ေပၚ။ စုစုေပါင္း ရွစ္ဦးျဖစ္။ (ယင္းေန႔ နံနက္ ၀၀ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ အစိုးရက အတည္ျပဳထုတ္ျပန္။)
(၁) အသက္ ၂၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသား။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္။ လူနာ(Case -03) ႏွင့္အတူ ဘာေဘးဒိုးႏိုင္ငံ၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ။
(၂) အသက္ ၆၀ ႏွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဧည့္လမ္းၫႊန္အမ်ိဳးသမီး။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄) ရက္အတြင္း ျပည္ပခရီးသြားရာဇဝင္မရွိေသာ္လည္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား ခရီးသြားမ်ားႏွင့္အတူ ဧည့္လမ္းၫႊန္အျဖစ္ ျပည္တြင္းခရီးသြားခဲ့။
(၃) အသက္ ၅၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသူ အမ်ိဳးသမီး။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႕။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ယင္းၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိ။
◾ ဧည့္လမ္းၫႊန္အမ်ိဳးသမီးေနထိုင္ခဲ့သည့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေရတြင္းလမ္းႏွင့္ ၎၏အိမ္ကို Lock Down ျပဳလုပ္။
◾ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ-ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား အမွတ္ (၁) ေပၚမွေနရပ္ျပန္ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားလက္ခံမႈကိုယေန႔(မတ္၂၈ရက္)မွစတင္ရပ္ဆိုင္း။ မတ္လ၂၃ရက္မွစတင္ကာခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား(၁)ကိုပိတ္လိုက္ေသာ္လည္းထိုင္းႏိုင္ငံမွျပန္လာသည့္ေနရပ္ျပန္ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို မတ္ ၂၇ရက္အထိ စိစစ္လက္ခံခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္လက္ခံမႈ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္။

Day – 7 (March – 29)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာ ႏွစ္ဦး ထပ္မံထြက္ေပၚ။ စုစုေပါင္း ၁၀ ဦးျဖစ္။ (ယင္းေန႔ ည ၁၀ နာရီခြဲတြင္ အစိုးရက အတည္ျပဳထုတ္ျပန္)
(၁) အသက္ ၄၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသား။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေနထိုင္။ မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျမဝတီၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့။ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေရာက္ရွိ။
(၂) အသက္ ၄၅ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသား။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္။ လူနာအမွတ္-၅(Case-05) ႏွင့္အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သည့္ ရာဇဝင္ရွိ။
◾ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအားလုံးအား မည့္သည့္ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ အမ်ိဳးအစားမဆို ထုတ္ေပးျခင္းကို ယာယီရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္။

Day – 8 (March – 30)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာ ေလးဦး ထပ္မံထြက္ေပၚ။ စုစုေပါင္း ၁၄ ဦးျဖစ္။ (ယင္းေန႔ ည ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ အစိုးရက အတည္ျပဳထုတ္ျပန္)
(၁) ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား ခရီးသြားဧည့္သည္ သုံးဦး(Case-11)၊ (Case-12) ႏွင့္ Case-13)။ လူနာအမွတ္-၈(Case-08) ဧည့္လမ္းၫႊန္၏ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ရာဇဝင္စစ္ေဆးခ်က္အရ ၎ဧည့္လမ္းၫႊန္လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား ခရီးသြား ဧည့္သည္ ေလးဦးထဲမွ သုံးဦးတြင္ ပိုးေတြ႕။
(၂) လူနာအမွတ္-၁၄(Case-14) သည္ အသက္ (၂၄) ႏွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသားျဖစ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ေနထိုင္။ မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ေရာက္။ တာခ်ီလိတ္မွ မႏၲေလးမွ ေက်ာက္မဲသို႔ သြားေရာက္။
◾ ကိုဗစ္-၁၉ေၾကာင့္ စီးပြားေရးထိခိုက္မႈရွိလာသည့္ လက္ခစားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားစတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္စိုးသာကေျပာ။ အဆိုပါေခ်းေငြမ်ားကို ကိုဗစ္၁၉ဘ႑ာေရးရံပုံေငြထဲမွ ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ယေန႔ ေမလ ၃၀ ရက္မွ ဧၿပီ ၉ ရက္ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္။

Day – 9 (March – 31)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာ တစ္ဦး ထပ္မံထြက္ေပၚ။ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦးျဖစ္။ (ယင္းေန႔ ည ၈ နာရီတြင္ အစိုးရက အတည္ျပဳထုတ္ျပန္)
(၁) အသက္ (၄၅) ႏွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသမီး။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ပုဂၢလိကေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္။
◾ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မဂၤလာေတာင္ၫႊန႔္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဂၤလာေဈး အပါအဝင္ မဂၤလာမြန္ေဈး ယုဇနပလာဇာ၊ ေ႐ႊမဂၤလာေဈးနဲ႔ ေ႐ႊျပည့္စုံေဈးအမ်ားျပည္သူဝင္ထြက္ သြားလာမႈ ေလ်ာ့ခ်ကန႔္သတ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားတယ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီကထုတ္ျပန္။ အဆိုပါေဈးမ်ားတြင္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ေဆးဝါးေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ားမွလြဲ၍ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အေရးေပၚမလိုအပ္သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လက္လီလကၠားေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ားကို ယေန႔မွ ဧၿပီ ၉ ရက္ထိ ယာယီပိတ္သိမ္းသြားရန္ႏွင့္ လိုအပ္လွ်င္ ပိတ္သိမ္းကာလကို ထပ္မံတိုးျမႇင့္သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္။
◾ကိုဗစ္- ၁၉ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ စားသုံးကုန္စည္မ်ားကို မတ္ ၃၀ရက္မွစတင္ကာ အေရးႀကီးကုန္စည္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေဈးႏႈန္းျမင့္တင္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ေဈးကစားရန္သိုေလွာင္ျခင္းကို တားျမစ္ၿပီး လိုက္နာျခင္းမရွိပါက အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၅အရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန႔္ထုတ္ျပန္။
◾ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ COVID-19 စိန္ေခၚမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြကို ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စတင္အသုံးျပဳ။

Day – 10 (April – 1)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာ တစ္ဦး ထပ္မံထြက္ေပၚ။ စုစုေပါင္း ၁၆ ဦးျဖစ္။ (ယင္းေန႔ ည ၈ နာရီတြင္ အစိုးရက အတည္ျပဳထုတ္ျပန္)
(၁) အသက္ (၆၃) ႏွစ္ရွိသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသမီး။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္။ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ဒူဘိုင္းမွ ျပန္လာေသာ သားျဖစ္သူအား ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္သြားေရာက္ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး၊ သားျဖစ္သူႏွင့္အတူ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေခတၱတည္းခိုေနထိုင္။
◾COVID-19 ျပန္ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ Quarantine (၁၄) ရက္ကာလကို ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ Quarantine (၁၄) ရက္ကာလကို အခက္အခဲဟု ရႈျမင္ၿပီး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာပါက ယခု COVID-19 ကပ္ေရာဂါကို မည္သို႔မွ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ။ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ COVID -19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ Video Conferences စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေတြ႕ဆုံ၍လက္ေတြ႕အေျခအနမ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္။
◾ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္(ကိုဗစ္-၁၉) အတည္ျပဳလူနာ Case-15 လူနာသည္ ပုဂၢလိက ေဆးခန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အင္းလ်ားလိပ္ဟိုတယ္အတြင္းဖြင့္ထားေသာ International SOS Clinic တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါေဆးခန္းကအတည္ျပဳလိုက္ၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအေနျဖင့္ ေဆးခန္းကိုယာယီပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္။

Day – 11 (April – 2)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာ ေလးဦး ထပ္မံထြက္ေပၚ။ စုစုေပါင္း ၂၀ ဦးျဖစ္။ (ယင္းေန႔ ည ၈ နာရီတြင္ အစိုးရက အတည္ျပဳထုတ္ျပန္)
(၁) လူနာအမွတ္-၁၅(Case- 015) ႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ဆက္စပ္သူမိသားစုဝင္ ေလးဦးျဖစ္။ ခင္ပြန္း(၄၇ ႏွစ္)၊ သား(၁၀ႏွစ္)၊ သမီး(ရွစ္ႏွစ္)ႏွင့္ တူမ(၁၈ႏွစ္)တို႔ျဖစ္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္။
◾ COVID- 19 ႏွင့္ပတ္သက္၍ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးျဖည့္ဆည္းေပးေနေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ၌ ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေရးသားခဲ့။
◾ (၁၄) ရက္ၾကာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈခံရသူထြက္ေျပး၍ ေထာင္ဒဏ္ သုံးလခ်မွတ္ခံရ။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္၊ ကြင္းႀကီးေက်း႐ြာ အုပ္စု၊ ဇီးပင္ကြင္းေက်း႐ြာ၌ေနထိုင္သူ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသည့္အတြက္ ၁၄ ရက္ၾကာသီးသန႔္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈခံယူေနရာမွ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားမွ ဖမ္းဆီးခဲ့။ ထိုသို႔ထြက္ေျပးခဲ့သည့္အတြက္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ၎ကို ေထာင္ဒဏ္သုံးလ ခ်မွတ္လိုက္။

Day – 13 (April –4)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာ တစ္ဦး ထပ္မံထြက္ေပၚ။ စုစုေပါင္း ၂၁ ဦးျဖစ္။ (ယင္းေန႔ ည ၈ နာရီတြင္ အစိုးရက အတည္ျပဳထုတ္ျပန္)
(၁) အသက္ ၂၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသမီး။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္။
◾ ယင္းလူနာအမွတ္-၂၁(Case-21) သည္ မိခင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ္စပ္သူတို႔ႏွင့္အတူ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ကိုရီးယား သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ထြက္ခြာခဲ့ကာ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ မတ္ ၂၅ ရက္၊ ညေနပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိ။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ အသြားအလာကန္႔သတ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္းပို႔ခဲ့။
◾အဆိုပါလူနာသည္ ဧၿပီ ၂ ရက္မွစ၍ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း စသည့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ ယင္း‌ေန႔တြင္ပင္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ထပ္မံၫႊန္းပို႔ခဲ့ရာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ သီးသန္႔ထားရွိၿပီး ဓာတ္ခြဲနမူနာအား ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္။
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးစမ္းသပ္ထုတ္ေဖာ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံထားသည့္ ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္သည္ က်န္းမာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူပညာရွင္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ထပ္မံ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းက်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသာထြန္းေက်ာ္က စံေတာ္ခ်ိန္သို႔ေျပာ။
◾ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)က ကမာၻလုံးဆိုင္ရာကပ္ေရာဂါဟု ေၾကညာထားသည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကူးစက္မႈျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ား၏ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လူနာမ်ားအား ေဝဒနာသက္သာေစရန္ႏွင့္ အသက္ဆုံးရႈံးမႈမရွိေစရန္အစြမ္းကုန္ကုသေပးေနမႈအေပၚေက်းဇူးတင္မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္းက်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္။
◾ မဟာသၾကၤန္႐ုံးပိတ္ရက္ကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို အေရးႀကီး ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ (နာေရး) မွအပ ခရီးသြားလာခြင့္မျပဳရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက ယေန႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္။

Day – 15 (April – 6)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာ တစ္ဦး ထပ္မံေပၚထြက္။ စုစုေပါင္း ၂၂ ဦးျဖစ္။ (ယေန႔ ည ၈ နာရီတြင္ အစိုးရက အတည္ျပဳထုတ္ျပန္)
(၁) အသက္ ၅၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသမီး။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္။
◾ ယင္းလူနာအမွတ္-၂၂(Case-22) သည္ လူနာအမွတ္-၂၁(Case-21)ႏွင့္အတူ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ကိုရီးယား သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ထြက္ခြာခဲ့ကာ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ မတ္ ၂၅ ရက္၊ ညေနပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိ။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္းပို႔ခဲ့။
◾ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုဗစ္ – ၁၉ ေရာဂါကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကိုယ့္အစီအစဥ္ ႏွင့္ ကိုယ္ ရပ္ကြက္အလိုက္၊ လမ္း အပိုင္းအျခားအလိုက္သြားလာခြင့္ကန႔္သတ္ပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ကိုဗစ္ – ၁၉ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရး ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္။
◾ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္နဒီေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ကုသမႈခံယူေနေသာ ကိုဗစ္ – ၁၉ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာအမွတ္ (၄)အား ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈအရ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိေတာ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသူျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သာထြန္းက ဆို။

Day – 17 (April – 8)
◾ ကိုဗစ္ – ၁၉ ​ေရာဂါအတည္ျပဳလူနာ Case-16 ႏွင့္ Case-17 တို႔ ႏွစ္ဦး ​ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေသဆုံးခဲ့။
(၁) Case-17 လူနာမွာနံနက္ ၃ နာရီ ၄၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္။
(၂) Case-16 လူနာမွာ နံနက္ ၁ဝနာရီ ၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္။
◾ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအားထုတ္မႈတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေစလႊတ္လိုက္သည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိ။ ၎အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ဓာတ္ခြဲခန္းအတြင္း စမ္းသပ္အေျဖရွာျခင္းမ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္။
◾ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၄၂ ) ဦးသည္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ဂိတ္ျဖစ္သည့္ ခ်င္းေ႐ႊေဟာ္ဂိတ္သို႔ ေရာက္ရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးမွထုတ္ျပန္။
◾ ေနျပည္ေတာ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ ႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူလ်က္ ရွိေသာ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသူ၊ အသက္ ၅၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီး Case-7 သည္ ေရာဂါသက္သာေကာင္းမြန္လ်က္ရွိၿပီး ၎ထံမွ ဓာတ္ခြဲနမူနာအား ႏွစ္ႀကိမ္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ထပ္မံစစ္ေဆးသည့္ႏွစ္ႀကိမ္စလုံးတြင္ ကိုဗစ္ – ၁၉ ေရာဂါပိုး မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ျပဳ ခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ (၁၄) ရက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ စီစဥ္ ​ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ။

Day – 18 (April – 9)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာ တစ္ဦး ထပ္မံေပၚထြက္။ စုစုေပါင္း ၂၃ ဦးျဖစ္။
(၁) အသက္ (၅၈)ႏွစ္အ႐ြယ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ Green Card ရရွိထားသူ၊ အမ်ိဳးသမီး။ လူနာအမွတ္-၁(Case–1)၏ မိခင္ျဖစ္။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကပ္တဲလ္ ေက်း႐ြာတြင္ ေနထိုင္။
◾ Case-1အား ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳၿပီးခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးအား ႐ြာအတြင္းရွိ သီးသန႔္အိမ္တစ္လုံးတြင္ သီးျခားခြဲျခား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈထားရွိ။ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းၿပီးေျမာက္ခါနီးျဖစ္၍ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ဓာတ္ခြဲ နမူနာရယူ၍ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္။
◾ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး ျပည္ၿမိို႔တြင္ သီးျခားထားရွိ ကုသမႈေပးလ်က္ရွိေသာ လူနာ (၃)ဦးျဖစ္သည့္ Case –18 ၊ Case –19 ႏွင့္ Case –20) တို႔အား ဧၿပီ ၈ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပး။
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အလုပ္လက္မဲ့အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနသည့္ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားမ်ားကို ဥပေရာပသမဂၢက ယူ႐ိုငါးသန္းေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္။
◾ ပိုးေတြ႕လူနာႏွစ္ဦး ျပန္လည္သက္သာလာ။ Case-4 ႏွင့္ Case-7 ျဖစ္။
(၁) လူနာအမွတ္-၄(Case-4)အား ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္အရ COVID-19 ေရာဂါပိုး မေတြ႕ရွိရေတာ့ဘဲ က်န္းမာေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဧၿပီ ၈ ရက္ ညေနပိုင္းမွစ၍ ေဆး႐ုံတြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း/တားျမစ္ျခင္း (Quarantine) ေဆာင္႐ြက္ထားရွိဟု ယေန႔ ည ၈ နာရီတြင္ အစိုးရထုတ္ျပန္။
(၂) လူနာအမွတ္-၇(Case-7)အား ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္အရ COVID-19 ေရာဂါပိုး မေတြ႕ရွိရေတာ့ဘဲ က်န္းမာေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဟိုတယ္တြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း/ တားျမစ္ျခင္း (Quarantine) ေဆာင္႐ြက္ထားရွိဟု ယေန႔ ည ၈ နာရီတြင္ အစိုးရထုတ္ျပန္။

Day – 19 (April – 10)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာ ငါးဦး ထပ္မံေပၚထြက္။ စုစုေပါင္း ၂၈ ဦးျဖစ္။
(၁) လူနာအမွတ္-၂၄(Case-24) သည္ ရန္ကုန္တိုင္း‌ေဒသႀကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ (၃၂)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသာျဖစ္။ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ သြား‌ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္။
(၂) လူနာအမွတ္-၂၅(Case-25) သည္ ရန္ကုန္တိုင္း‌ေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ (၅၅)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားျဖစ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄)ရက္အတြင္း ခရီးသြားရာဇဝင္မရွိ။
(၃) လူနာအမွတ္-၂၆(Case-26) သည္ ရန္ကုန္တိုင္း‌ေဒသႀကီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ (၅၆)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄)ရက္အတြင္း ခရီးသြားရာဇဝင္မရွိ။
(၄) လူနာအမွတ္-၂၇(Case-27) သည္ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္(၂၄)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရန္ တစ္လခန႔္ သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့စဥ္ ဗိုက္ေအာင့္ေဝဒနာခံစားခဲ့ရသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ (၁) လခန႔္ၾကာ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ကုသခဲ့။
(၅) လူနာအမွတ္-၂၈(Case-028) သည္ ရန္ကုန္တိုင္း‌ေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ ေသာ အသက္ (၆၃) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားျဖစ္။ ၎မွာ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-008) ႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕မႈရာဇဝင္ရွိေသာ မိသားစုဝင္တစ္ဦးျဖစ္။
◾ ကိုဗစ္ -၁၉ ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ား ေတြ႕ရွိမႈမ်ားျပားလာပါက လြန္လြန္ကြၽံကြၽံ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား မထားရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း တိတိက်က် လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ။

Day – 20 (April – 11)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာ သုံးဦး ထပ္မံေပၚထြက္။ စုစုေပါင္း ၃၁ ဦးျဖစ္။
◾ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း(ဆရာဝန္တစ္ဦး) လူနာထံမွ ပထမဆုံးကူးစက္ခံရ။
(၁) Case-029 သည္ အသက္ (၂၆) ႏွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသား။ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္။ မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ အဂၤလန္မွ ျပန္လာ။ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွတစ္ဆင့္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ အေဆာက္အဦတစ္ခုတြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း (Facility Quarantine) ျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္းပို႔ခဲ့။
(၂) Case-030 သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ေဆး႐ုံတစ္ခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာတစ္ဦးအား အနီးကပ္ ေဆးကုသမႈေပးခဲ့သည့္ ရာဇဝင္ရွိခဲ့။
(၃) Case-031 သည္ အသက္ (၄၉)ႏွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ အမ်ိဳးသမီး။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ Case-001 သည္ ကေလးမွ တီးတိန္သို႔သြားစဥ္ ၎၏ ေနအိမ္၌ ညအိပ္တည္းခိုခဲ့။
◾ အသြားအလာကန္႔သတ္ျခင္း Quarantine ကို ယခင္ (၁၄) ရက္မွ ယခုအခါတြင္ (၂၁)ရက္အထိ တိုးျမႇင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယေန႔တြင္ သူ၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ၌ေရးသား။

Day – 21 (April – 12)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာ ရွစ္ဦး ထပ္မံေပၚထြက္။ စုစုေပါင္း ၃၉ ဦးျဖစ္။
◾ လွည္းကူးမွတစ္ဦး။ ေ႐ႊျပည္သာမွ တစ္ဦး။ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ဦး။ အင္းစိန္မွ ငါးဦးပါဝင္။
(၁) Case-032 သည္ အသက္ (၃၈)ႏွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသား။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွည္းကူးၿမိို႔နယ္ေန ထိုင္။
(၂) Case-033 သည္ အသက္ (၂၉)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီး။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ေနထိုင္။
(၃) Case-034 ၊ Case-035 ၊ Case-036 ႏွင့္ Case-037 တို႔သည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါဝင္ေသာ ဘာသာေရးအခမ္းအနားသို႔ အတူတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရာဇဝင္ရွိ။
(၄) Case-038 သည္ အသက္ (၇၈)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီး။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ေနထိုင္။
(၅) Case-039 သည္ အသက္ (၈၅) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိို႔နယ္ တြင္ေနထိုင္။ ယေန႔ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔ တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ။ ေသဆုံးၿပီးမွသာ ပိုးေတြ႕လူနာအျဖစ္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္။

Day – 22 (April – 13)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာ ၁၄ဦး ထပ္မံေပၚထြက္။ စုစုေပါင္း ၅၃ ဦးျဖစ္။
◾ ဧၿပီ ၁၃ ရက္ တစ္ရက္တည္းတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕သူ ၁၄ ဦးရွိခဲ့သည္။ Case -40 မွ Case-၅၃ အထိျဖစ္။ ထိုအထဲတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ (case-53)တစ္ဦးသာပါဝင္ၿပီး က်န္ ၁၃ ဦးသည္ ရန္ကုန္မွျဖစ္။
◾ ယင္းေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕သူတို႔၏ လူနာအမွတ္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေနက်ပ်မ္းမွ်ေနရပ္လိပ္စာတို႔ ေဖာ္ျပေပးျခင္းမရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚခဲ့။ (အဆိုေတာ္မ်ိဳးႀကီးႏွင့္ ဒရမ္မာေဝထြန္းတို႔ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ဟု သုံးသပ္ၾက။)

Day – 23 (April – 14)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာ ၁၀ ဦး ထပ္မံေပၚထြက္။ စုစုေပါင္း ၆၃ ဦးျဖစ္။
◾ Case-54 မွ 63 အထိျဖစ္။ ၎တို႔အားလုံး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွျဖစ္။
◾ ကိုဗစ္ -၁၉ ကိုတိုက္ရန္ လိုသည့္အင္အားမ်ားကို ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း တိုက္ဖို႔မသုံးၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ေရးသားေဖာ္ျပ။
◾ အဆိုေတာ္မ်ိဳးႀကီးတို႔ႏွင့္အတူ ဘာသာေရးပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟူ၍ ဓာတ္ပုံတြင္ပါရွိသူ မိသားစုေနထိုင္ရာ အလုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆင္ေရကန္လမ္းကို ယေန႔မွစ၍ lockdown ျပဳလုပ္။

Day – 24 (April – 15)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာ ၁၁ ဦး ထပ္မံေပၚထြက္။ စုစုေပါင္း ၇၄ ဦးျဖစ္။
◾ Case – 64 မွ Case-74 အထိျဖစ္။
◾ ဧၿပီ ၆ရက္တြင္ ရန္ကုန္မွ တာခ်ီလိတ္သို႔လာသည့္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေလေၾကာင္း MNA ခရီးစဥ္ UB –275 ျဖင့္ လိုက္ပါလာသူမ်ားအေနျဖင့္ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္ေဆး႐ုံသို႔ အျမန္ဆက္သြယ္ရန္ အဆိုပါေဆး႐ုံက အသိေပး။

Day – 25 (April – 16)
◾ ကိုဗစ္-၁၉ ပိုးေတြ႕လူနာ ၁၁ ဦး ထပ္မံေပၚထြက္။ စုစုေပါင္း ၈၅ ဦးျဖစ္။
◾ Case – 75 မွ Case-85 အထိျဖစ္။
◾ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္မွတစ္ဦး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္မွတစ္ဦးတို႔ပါဝင္ၿပီး က်န္ ၉ ဦးသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွျဖစ္။
◾ ကိုဗစ္​ – ၁၉ ထိန္းခ်ဳပ္​ကာကြယ္​​ေရးအတြက္​ ​လူငါးဦးႏွင့္အထက္​စု​ေဝးပါက ကူးစက္​​ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္​ႏွိမ္​နင္း​ေရးဥပ​ေဒျဖင့္ ​အေရးယူ​သြားမည္ဟု က်န္းမာ​ေရးႏွင့္ အားကစားဝန္​ႀကီးဌာနက ယ​ေန႔ ညပိုင္းတြင္ ​အမိန္႔ထုတ္​။
( အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများတွင်​ တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ရန်​ လုပ်​ငန်းခွင်​သို့သွား​ရောက်​ခြင်း၊ လုပ်​ငန်းခွင်​မှပြန်​ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ ၊စက်​ရုံ၊ အလုပ်​ရုံများတွင်​ တာဝန်​ထမ်းဆောင်​ရန်​လုပ်​ငန်းခွင်​သို့သွား​ရောက်​ခြင်း၊ လုပ်​ငန်းခွင်​မှပြန်​ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်​ရရှိထား​သော ​ဈေး၊ ကုန်တိုက်​များတွင်​ ​ဈေး​ရောင်းဈေးဝယ်​ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်​ရရှိထား​သော ​ကုန်​စည်​သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေး ​ဆောင်​ရွက်​ခြင်း၊ တရားစီရင်​​ရေးဆိုင်​ရာ ကိစ္စရပ်​များ ​ဆောင်​ရွက်​ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်​နှင့်အညီ ကိုဗစ်​-၁၉ ကာကွယ်​နှိမ်​နင်း​ရေးလုပ်​ငန်းများ ​ဆောင်​ရွက်​ခြင်း၊ အ​ရေး​ပေါ်ကယ်​ဆယ်​​ရေးလုပ်​ငန်းနှင့် အ​ရေး​ပေါ်ကိစ္စရပ်​များ​ဆောင်​ရွက်​ခြင်း၊ ကျန်းမား​ရေးနှင့်စပ်​လျဉ်း၍ ​ဆေးရုံ​ဆေးခန်းသို့ သွား​ရောက်​ခြင်း၊ နာ​ရေးကိစ္စ​ဆောင်​ရွက်​ခြင်းတို့မှအပ လူငါးဦးဖြစ်​​စေ၊ လူငါးဦးထက်​ပို၍ ဖြစ်​​စေ၊ စု​ဝေးခြင်းမပြုရဟု အမိန့်စာတွင်​​ဖော်​ပြထား။)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ရက္စြဲမွတ္တမ္း အေျချပဳ Timeline