နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕ တိရစၧာန္႐ုံထဲမွ က်ားတစ္ေကာင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရ

နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕ဘေရာ့စ္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ထဲမွ အသက္ေလးႏွစ္အ႐ြယ္ မေလးက်ားတစ္ေကာင္တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပၾကသည္။

နာဒီယာဟုအမည္ရေသာ အဆိုပါက်ားသည္ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးခဲ့ရာမွ တိရစၧာန္ေဆးဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခုတြင္ ေဆးစစ္ခဲ့ရာ၌ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

တိရစၧာန္႐ုံအတြင္းမွ အျခားက်ားမ်ားႏွင့္ ျခေသၤ့ငါးေကာင္သည္လည္း အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေဝဒနာမ်ားခံစားေနရၿပီး ေနမေကာင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ခန္႔မွန္းေျခအရ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရေသာ တိရစၧာန္႐ုံ အလုပ္သမားတစ္ဦးထံမွ က်ားမေလးနာဒီယာကို ထပ္ဆင့္ကူးစက္ဖြယ္ရွိေနသည္။

ယခုရလဒ္ေၾကာင့္ တိရစၧာန္႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးလည္း အံ့အားသင့္ခဲ့ရၿပီး က်ားမေလးနာဒီယာသည္ မတ္ ၂၇ ရက္ကေရာဂါလကၡဏာတခ်ိဳ႕စတင္ျပလာခဲ့ၿပီး ယခုအခါ တိရစၧာန္ကု ဆရာဝန္မ်ား၏ ကုသမႈေၾကာင့္ မၾကာမီ ေနျပန္ေကာင္းလာမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ရသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္း က်ား အပါအဝင္ အျခားတိရစၧာန္မ်ား၌ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာ ယခု ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး တိရစၧာန္႐ုံကိုမူ မတ္ ၁၆ ရက္ကတည္းပိတ္ခဲ့သည္။

သတင္း – ေမာင္ေဇယ်