ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ဘယ္အေျခအေနမွာ အသက္မရွင္သန္ႏိုင္ဘူးလဲ

ကမၻာတစ္ဝန္းကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆးထုတ္လုပ္ဖို႔ဝိုင္းဝန္းအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနၾကေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့႐ုပ္လုံးေပၚလာျခင္းမရွိေသးပါဘူး။

ဒီအေျခအေနမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ဂ႐ုစိုက္ကာကြယ္ျခင္းကသာ လက္ရွိအေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္သလို ဗိုင္းရပ္စ္ရဲ႕သေဘာသဘာဝကို သိရွိထားတာကလဲ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

ဒီအတြက္ ႏိုင္ငံတကာသုေတသနပညာရွင္ေတြ ေတြ႕ရွိထားတဲ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ မရွင္သန္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနေတြကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

မည္သည့္မ်က္ႏွာျပင္မွာမဆို ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းထားပါက (၅) မိနစ္ထက္ပိုၿပီး မရွင္သန္ႏိုင္။

ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ (၂၇) ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္စ္အေျခအေနမွာ တျဖည္းျဖည္းအားေလ်ာ့ၿပီး (၂၄) နာရီထက္ပိုၿပီး မရွင္သန္ႏိုင္။

အပူခ်ိန္ (၅၆) ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္စ္မွာ မည္သည့္ဗိုင္းရပ္စ္မွ မိနစ္ (၃၀) ထက္ပိုၿပီး မရွင္သန္ႏိုင္။

အပူခ်ိန္ (၇၀) ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္စ္မွာ (၅) မိနစ္ထက္ပိုၿပီး မရွင္သန္ႏိုင္။

အရက္ျပန္ရွိသည့္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ၌ မရွင္သန္ႏိုင္။

သတင္းစာ၊ ပုံႏွိပ္စကၠဴနဲ႔ တစ္႐ႉးစကၠဴေတြေပၚမွာ (၃)နာရီထက္ပိုၿပီး မရွင္သန္ႏိုင္။ (သတင္းစာမ်ားတြင္ပုံႏွိပ္ျဖစ္စဥ္မွ အပူေငြ႕လႈိင္းေၾကာင့္ၾကာရွည္ မခိုေအာင္းႏိုင္)