အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၌ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၄၃ ဦးအနက္ ခဝဲၿခံ ၂ လမ္း၌ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၉ ဦးထိရွိ၊ လူနာအမွတ္ ၁၆၂ ၏ မိသားစုဝင္ ၁၄ ဦးလုံး ေရာဂါျဖစ္ပြားေန

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၌ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၄၃ ဦးရွိသည့္အနက္ ခဝဲၿခံ ၂ လမ္း၌ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၉ ဦးအထိရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

လူနာအမွတ္ ၁၅၁ ႏွင့္ အေဆာင္အတူေနသူ ကြယ္ကေဘာေဆး႐ုံမွ သူနာျပဳဝန္ထမ္း ၃ ဦးျဖစ္သည့္ လူနာအမွတ္ ၁၅၂၊ ၁၅၃၊ ၁၅၄ တို႔ကို ေမလ ၃ ရက္ ည ၈ နာရီတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိေၾကာင္း ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳခ်က္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေမလ ၇ ရက္၊ နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လူနာအမွတ္ ၁၆၂ သည္လည္း လူနာအမွတ္ ၁၅၁၊ ၁၅၂ ၊ ၁၅၃၊ ၁၅၄ တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္စပ္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

လူနာအမွတ္ ၁၆၅ မွ ၁၇၇ အထိသည္ လူနာအမွတ္ ၁၆၂ ၏ မိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ လူနာအမွတ္ ၁၆၂ ၏ မိသားစုဝင္ ၁၄ ဦးလုံးသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ေမလ ၇ ရက္၊ ည ၈ နာရီတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၄ ဦးရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ရာ၌လည္း ယင္း ၁၄ ဦးထဲမွ ၁၂ ဦးသည္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွျဖစ္ၿပီး လူနာအမွတ္ ၁၅၂၊ ၁၅၃၊ ၁၅၄ တို႔နဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္စပ္မိသူမ်ားျဖစ္သည္။

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ ခဝဲၿခံ ၂ လမ္းကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အသြားအလာကန႔္သတ္ထားရွိၿပီး၊ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၇၈ ဦးရွိေနၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ ကိုဗစ္- ၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူအမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိရသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ အင္းစိန္ ၄၃ ဦး၊ မရမ္းကုန္း ၁၄ ဦး ၊ ေတာင္ဥကၠလာ ၁၃ ဦး ေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

သတင္း၊ ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပိုင္/MPA