ရန္ကုန္ႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္

(ေမ ၁၀ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းထိအခ်က္အလက္)

◾ ေရာဂါေတြ႕ရွိသူစုစုေပါင္း – ၁၄၄ ဦး။

◾ ကူးစက္ခံရမႈအမ်ားဆုံးၿမိဳ႕နယ္ – အင္းစိန္။

ယမန္ေန႔(ေမ ၉ ရက္) ည ၈ နာရီ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရန္ကုန္၌ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုးရွိလူနာ တစ္ဦးထပ္မံတိုးလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္၌ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုးရွိ လူနာစုစုေပါင္း ၁၄၄ ဦးအထိရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ယမန္ေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အသစ္တိုးသည့္လူနာမွာ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျဖစ္သည္။ ၎လူနာမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာျဖစ္သည့္ Case-98 လူနာႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ နံနက္ပိုင္းအထိ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ကူးစက္ခံရသူ ၄၃ ဦးျဖင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ထားသည္။

ဒုတိယကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး ကူးစက္ခံရသူ ၁၄ ဦးရွိထားသည္။ တတိယကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးၿမိဳ႕နယ္မွာ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး ကူးစက္ခံရသူ ၁၃ ဦးအထိရွိထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ယေန႔အထိ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၄၄ ဦးရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးတိုင္းေဒသႀကီးအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။

ထိုအထဲမွ ေသဆုံးသူ ငါးဦးရွိထားၿပီး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သူ ၅၅ ဦးရွိထားသည္။

ေသဆုံးသူငါးဦးမွာ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ မရမ္းကုန္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ တစ္ဦးစီျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသူ ၅၅ ဦးမွာ အင္းစိန္မွ ၁၁ ဦး၊ မဂၤလာဒုံမွ သုံးဦး၊ တာေမြမွ ​ေလးဦး၊ ဗဟန္းမွ ေျခာက္ဦး၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔မွ တစ္ဦး၊ ဗိုလ္တေထာင္မွ ႏွစ္ဦး၊ မရမ္းကုန္းမွ ရွစ္ဦး၊ လွည္းကူးမွ တစ္ဦး၊ ေမွာ္ဘီမွ တစ္ဦး၊ ေ႐ႊျပည္သာမွ တစ္ဦး၊ ေတာင္ဥကၠလာပမွ ​ေလးဦး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)မွ တစ္ဦး၊ လႈိင္သာယာမွ ငါးဦး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပမွ တစ္ဦး၊ အလုံမွ တစ္ဦး၊ လသာမွ တစ္ဦး၊ ေဒါပုံမွ တစ္ဦး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)က တစ္ဦး၊ ကမာ႐ြတ္မွ တစ္ဦးႏွင့္ သဃၤန္းကြၽန္းမွ တစ္ဦးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

သတင္း – မိုးသိမ့္ႏိုင္/စံေတာ္ခ်ိန္