ယူနီဆက္ဖ္ကဝယ္ယူေပးသည့္ ကိုဗစ္-၁၉ စမ္းသပ္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာေသာေလယာဥ္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔‌ေရာက္ရွိ

Gavi၊ the Vaccine Alliance ၏အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရံပုံေငြအဖြဲ႕ (UNICEF)က ဝယ္ယူေပးခဲ့ေသာ ကိုဗစ္-၁၉ စမ္းသပ္ပစၥည္းအခု ၁၀,၀၀၀ တင္ေဆာင္လာသည့္ ပထမဆုံးေလယာဥ္မွာ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ ယေန႔(ေမ ၁၀ ရက္)တြင္ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းႀကီးကိုယ္စား ကမာၻ႔စားနပ္ ရိကၡာအဖြဲ႕ (WFP) က ကိုဗစ္-၁၉ တုံ႔ျပန္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာက အကူအညီမ်ား ဆထက္ထမ္းပိုးေပးႏိုင္ရန္ ကုန္စည္ႏွင့္လူမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာမယ့္ ကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာပ်ံသန္းမႈမ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး အဆိုပါ အကူအညီကို ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတို႔က ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုံရန္သူျဖစ္သည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကို တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္သည့္ အတူပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းရလဒ္တစ္ခုကို ယေန႔ေတြ႕ျမင္ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလုံး ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အဆိုပါဘုံရန္သူကို အတူတြန္းလွန္ တိုက္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ၏ဌာေနကိုယ္စားလွယ္/ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ညႇိႏႈိင္းေရးတာဝန္ခံ Ola Almgren ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref; United Nation Myanmar
ဓာတ္ပုံ- UNM