ရန္ကုန္ႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္

(ေမ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၇နာရီအခ်ိန္ အထိအခ်က္အလက္)

◾ ေရာဂါေတြ႕ရွိသူစုစုေပါင္း – (၁၅၀) ဦး။

◾ယမန္ေန႔ညထုတ္ျပန္ခ်က္ – (၁) ဦးေတြ႕။

ယမန္ေန႔(ေမ ၁၉ ရက္) ည ၈ နာရီ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရန္ကုန္၌ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုးရွိလူနာ တစ္ဦးထပ္မံတိုးလာခဲ့သည္။ ယေန႔နံနက္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါပိုးေတြ႕လူနာ ထပ္တိုးလာျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္၌ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါပိုးရွိလူနာစုစုေပါင္း ၁၅၀ဦးအထိရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

ယမန္ေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အသစ္တိုးသည့္လူနာမွာ ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္မွျဖစ္သည္။ ၎လူနာမွာ အသက္ ၆၀အ႐ြယ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ ယူေအအီးျပန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ယေန႔ နံနက္ပိုင္းအထိ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ကူးစက္ခံရသူ ၄၄ ဦးျဖင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ထားသည္။

ဒုတိယကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး ကူးစက္ခံရသူ ၁၆ ဦးရွိထားသည္။ တတိယကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးၿမိဳ႕နယ္မွာ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး ကူးစက္ခံရသူ ၁၄ ဦးအထိရွိထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ယေန႔အထိ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၅၀ ဦးရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးတိုင္းေဒသႀကီးအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။

ထိုအထဲမွ ေသဆုံးသူ ငါးဦးရွိထားၿပီး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သူ ၈၁ ဦးရွိထားသည္။ ေသဆုံးသူငါးဦးမွာ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ မရမ္းကုန္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ တစ္ဦးစီျဖစ္သည္။

သတင္း – မိုးသိမ့္ႏိုင္/စံေတာ္ခ်ိန္