ကမၻာ့ကူးစက္ေရာဂါကပ္နဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရားကိစၥမ်ား

ကိုဗစ္ (၁၉)ဟာ လူေတြကို ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ ေ႐ြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ခိုင္းၿပီး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနတယ္။ေဆး႐ုံမွာပစၥည္းကိရိယာေတြ မျပည့္စုံတဲ့အခါ အသက္ကယ္ပစၥည္းေတြ ဘယ္လူနာေတြကရသင့္သလဲ။ ကန္႔သတ္ရတာ စရိတ္ႀကီးေလေတာ့ ဗိုင္းရပ္စ္ကိုတားဆီးဖို႔လူအမ်ား လႈပ္ရွားသြားလာတာေတြကို ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ကန္႔သတ္မွာလဲ။ ဒီအျပင္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို အစိုးရက ဘယ္ေလာက္ရက္ရက္ေရာေရာ ကူညီေထာက္ပံ့သင့္သလဲ။ အဲဒီလို ကူညီေထာက္ပံ့တာဟာ အစိုးရရဲ႕ လူမႈဖူလုံေရးအစီအစဥ္ကို အလြဲသုံးရာေရာက္ေနမလား။

ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါျဖစ္ေနခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဒီလိုအသံေတြ တိတ္ေနေလ့ရွိတယ္။ တိတ္လည္းတိတ္သင့္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ စြန္႔စားမႈနဲ႔ တာဝန္ရဲ႕ဆက္ႏႊယ္မႈ၊ ေမးခြန္းခက္ခက္ေတြကို ပစ္ထားလို႔ေတာ့မရဘူး။ စြန္႔စားမႈတစ္ခုကို စြန္႔စားတဲ့သူက ယူမွာလား၊ တျခားသူေတြက ဝင္ယူေပးရမွာလား။

စြန္႔စားတဲ့သူက ႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြအတြက္ အျပည့္အဝတာဝန္မယူရတဲ့အခါ အနာဂတ္မွာ အလြန္အကၽြံစြန္႔စားတာမ်ိဳးေတြ၊ ဇြတ္တိုးလုပ္တာ၊ ရမ္းတာမ်ိဳး ေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ-မီးအာမခံထားတာဟာ အိမ္ပိုင္ရွင္ကို ေပါ့ဆေအာင္အားေပးသလိုျဖစ္တတ္ၿပီး မီးခိုးထြက္ရင္ သတိေပးတဲ့ကိရိယာက ဓာတ္ခဲအားကုန္ေနရင္ မလဲတာမ်ိဳး ေပါ့ဆတာေတြနဲ႔ႀကဳံရပါတယ္။ မီးေလာင္ရင္ ဆုံး႐ႈံးတာရဲ႕ တခ်ိဳ႕ကို အာမခံလုပ္ငန္းက ခံမွာျဖစ္လို႔ပါ။

အခုလိုဇြတ္လုပ္မွာ၊ ေပါ့ဆမွာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စိတ္ပူၾကတာကို အက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ႀကဳံတဲ့အခါမွာ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ အစိုးရက တစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ စီးပြားေရးထိခိုက္မွာစိုးေတာ့ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ကယ္တင္ဖို႔ ဖိအားေပး ခံရေတာ့တယ္။ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ဘဏ္ေတြကို ရက္ရက္ေရာ ကယ္တင္လိုက္ရင္ ေရတိုမွာ အက်ပ္အတည္းျဖစ္မွာကို သက္သာသြားေစေပမယ့္ အနာဂတ္မွာပိုစြန္႔စားတာ၊ ပိုႀကီးမားတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ အစိုးရက ေသခ်ာေပါက္လာကယ္မွာပဲလို႔တြက္ၿပီး ဇြတ္တိုးၾကတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Walter Baegot က ဗဟိုဘဏ္ေတြကို အႀကံေပးဖူးတယ္။ ‘အက်ပ္အတည္းျဖစ္ခ်ိန္မွာ အာမခံ ေကာင္းေကာင္းရွိရင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေခ်း၊ မရွိရင္ဒဏ္ေၾကးခ်ၿပီး ေခ်း’တဲ့။ ဒါမွ စိတ္ပူစရာေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနတာ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိန္ဆၿပီးသားျဖစ္သြားမွာ။

အခုဆိုရင္ စြန္႔စားတာနဲ႔ တာဝန္ယူမႈ မမၽွတာေတြက အခုေလာက္ အႀကီးအက်ယ္မ်ားျပားလာေနတာကို ဘယ္တုံးကမၽွ မေတြ႕ရဘူး။ ကိုဗစ္ကူးစက္တာ ေႏွးသြားေအာင္လို႔ ႏိုင္ငံေတြက အေတာ္မ်ားမ်ားေလးပိတ္ထားၾကတယ္။ အေရာင္းက် တာ အလုပ္ျပဳတ္ၾကရာက ေဒဝါလီခံရ၊ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ၾကရတာေတြမျဖစ္ရေအာင္ အစိုးရေတြက မိသားစုေတြနဲ႔ လုပ္ငန္း ေတြလက္ထဲကို အကူအညီေတြ အမ်ားႀကီးထည့္ေပးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြ ေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕က ခ်မ္းသာတဲ့ ႏိုင္ငံ ေတြဟာ၂၀၂၀မွ ဂ်ီဒီပီရဲ႕၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေက်ာ္ ပ်မ္းမၽွျခင္းအားျဖင့္ လိုေငြျပမယ္လို႔ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ အေမရိကန္ မွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမယ္။ တိုက္႐ိုက္အကူအညီ ေပးတာသာမက ေခ်းေငြ ေတြ၊ ေခ်းေငြအာမခံတာေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ ခ်မ္း သာတဲ့ႏိုင္ငံေတြက ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြကို ေႂကြးျပန္ဆပ္ရမယ့္ ကာလေနာက္ဆုတ္ေပးၿပီး အကူအညီေပးတာေတြလည္း ရွိေသးတယ္။

ဗဟိုဘဏ္ေတြကလည္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္က ပထမဆုံးအႀကိမ္ အေနနဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔ေဒသႏၲရအစိုးရေတြ ထုတ္ေရာင္းထားတဲ့ အက်ိဳးမ်ား၊ အႏၲရာယ္လည္းမ်ားတဲ့ ေခ်းေငြေတြ၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ေတြကို ျပန္ဝယ္ခဲ့ပါတယ္။ ေႂကြးမဆပ္ႏိုင္ၾက။ စီးပြားေရးအရ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္တာေတြကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ေဈးကြက္အသစ္ထဲကို အခုလိုဝင္လိုက္တာဟာ အနာဂတ္ မွာစြန္႔စားမႈေတြအေပၚ အျမင္ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ကပ္မျဖစ္မီႏွစ္ ေတြကတည္းက တခ်ိဳ႕ေခ်းေငြေတြရဲ႕ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ နိမ့္က်ေနၿပီးသားျဖစ္ေနပါတယ္။ အခုလို ဗဟိုဘဏ္က ဝင္ပါလိုက္ေတာ့ စိတ္မခ်ရတဲ့ေခ်း ေငြေတြပိုမ်ားလာႏိုင္ပါတယ္။ ေရရွည္ဘတ္ဂ်က္အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနၾကတဲ့ ျပည္နယ္အစိုးရ ေတြဟာ အခ်ိန္တန္ရင္ ဗဟိုဘဏ္ကဝင္ကယ္မွာပဲဆိုတဲ့ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ကိုယ္တိုင္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျဖရွင္းဖို႔ မႀကိဳးစားၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အနာဂတ္မွာ ပိုၿပီး ေဒဝါလီခံၾကရတာ ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရကဝင္ကယ္ရတာေတြ ပိုမ်ားလာႏိုင္ပါတယ္။ အခုလို ဗဟိုဘဏ္ကဝင္လုပ္ ေပး သြားေတာ့ ပရမ္းပတာေခ်းထားတဲ့သူေတြ သက္သာခြင့္ရေစ ပါတယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ အာမခံေၾကးေတြ ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးလိုက္ေတာ့ ေနာင္မွာအလုပ္ျဖဳတ္တာ ခံခ်င္တဲ့အလုပ္သမားေတြပိုမ်ားလာမွာကို ဆီးနိတ္တာေတြကလည္း စိတ္ပူေနၾကပါတယ္။

ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ေတြက ကိုဗစ္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ စြန္႔စားမႈနဲ႔တာဝန္ယူမွာ မမၽွမတျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥကို လက္ေရွာင္ၾကတာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ လက္ရွိမူဝါဒေတြက လူေတြအဖြဲ႕ အစည္းေတြကို ကပ္ေရာဂါေဘး အျပည့္အဝ က်ေရာက္တာ မျဖစ္ရေလေအာင္ အကာအကြယ္ေပးထားႏိုင္တယ္။ အခုလို သာလုပ္မထားရင္ ခပ္မ်ားမ်ားခပ္ၾကာၾကာပ်ံ႕ႏွံ႔မယ္။ အခ်ိန္ျမန္ဖို႔ လက္ဦးမႈရဖို႔ကလည္းအေရးႀကီးတယ္။ ဖ႐ိုဖရဲ အထိတ္ တလန္႔မျဖစ္ရေအာင္ မ်ားမ်ားလည္းလုပ္ေပးရတယ္။ ျမန္ျမန္ လည္းလုပ္ေပးရတယ္။

မတရားသျဖင့္ အလြန္အမင္း စြန္႔စားတာကို အားေပး ရာ မေရာက္ေအာင္ ထိုက္သင့္တဲ့သူေတြ လုပ္ငန္းေတြကို တိုက္႐ိုက္အကူအညီေပးရတယ္။ မမွန္တာလုပ္တာ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔၊ တားဆီးဖို႔၊ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလို သာ လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ နည္းနည္းခ်င္း ေႏွးေႏွးပဲ ကူညီႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ စီးပြားေရးအရ ဒုကၡေရာက္ၾကမွာကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔ ခက္တယ္။

ၿပီးေတာ့ စြန္႔စားတာနဲ႔ တာဝန္ယူမႈ မမၽွတတာေတြ အတြက္ ပူပင္ၾကတာဟာ ထိုက္သင့္သေလာက္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ေအာင္ လုပ္လို႔ရတာေတြနဲ႔လည္းပတ္သက္တယ္။ ဥပမာ မီးခိုးအနံ႔ခံတဲ့ ကိရိယာကို ဓာတ္ခဲလဲေပးတာမ်ိဳးေပါ့။ ဆင္ျခင္တုံတရား အရွိဆုံးအိမ္ေထာင္စုတစ္စု၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုေတာင္မွ ေငြအားလုံးနီးပါး ဆုံး႐ႈံးတဲ့ ႐ုတ္ျခည္းအေျပာင္းအလဲနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ ရင္ဆိုင္႐ုန္းကန္ရႏိုင္တယ္။ အခုလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အကူအညီေပးတာဟာ အနာဂတ္မွာ ပိုမိုစြန္႔စားေစဖို႔ဆိုတာ သိပ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ သာမန္ကာလမွာ အခက္အခဲႀကဳံလို႔ အာမခံကယ္တင္တာနဲ႔မတူဘူး။ အစိုးရကဆိုး႐ြားတဲ့ အက်ပ္အတည္း နဲ႔ ႀကဳံတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ေနလို႔ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါပဲ ကူညီတာလို႔ အျပတ္ေျပာထားႏိုင္တယ္။

တာဝန္မဲ့ စြန္႔စားတာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာစရာေတြကို အၿမဲတမ္းေဘးဖယ္ထားလို႔ေတာ့ မရဘူး။ အက်ပ္အတည္း လြန္သြားရင္ ပိုေျပာလာၾကမယ္။ စီးပြားေရးဦးေမာ့ေအာင္ လုပ္စရာေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ အခုလိုအက်ပ္အတည္းျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ၾကသလို လုပ္ လို႔မရေတာ့ဘဲ သင့္တင့္တဲ့အကူအညီကိုပဲ ရၾကမွာပါ။ တခ်ိဳ႕ေပးၿပီးသားအကူအညီေတြ အာမခံထားတာေတြကို ဘြာခတ္လို႔ မရေတာ့ေပမယ့္ မဟုတ္မမွန္တာ လုပ္လို႔မရေအာင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအသစ္ေတြ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းေတြ လိုအပ္လာမွာပါ။

ကိုဗစ္အလြန္ကာလေတြမွာ ခက္ခက္ခဲခဲေ႐ြးခ်ယ္ ဆုံးျဖတ္ရတာေတြေပၚလာမယ္။ ကိုဗစ္(၁၉)ဟာ သူမတူေအာင္ ထူးထူးျခားျခား ကမၻာနဲ႔ခ်ီၿပီး ဒုကၡေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ရာသီဥတုအျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ အႏၲရာယ္ ေတြေၾကာင့္ အခုလို သဘာ၀ေဘးေတြ မၾကာခဏႀကဳံေတြ႕ေနရ ဦးမတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရေတြအေနနဲ႔ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ႀကဳံလို႔ ဒီတစ္ခါပဲကူညီတာလို႔ ေၾကညာဖို႔ခက္တယ္။

ေျခလြန္လက္လြန္စြန္႔စားတာေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔လိုသလို မႏိုင္မနင္းေလာက္ေအာင္ အႏၲရာယ္ေတြကို ေမြး မထားသင့္ပါဘူး။ အစိုးရေတြဟာ လက္ေႏွးေနလို႔ မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အနာဂတ္မွာေတာ့ တစ္ေယာက္ခ်င္းေရာ လူအမ်ားအေနနဲ႔ပါ တာဝန္ေတြ ပိုယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ၫႊန္း-The Economist .

ေရးသူ – ခင္ေမာင္ၫို(ေဘာဂေဗဒ)