ကိုဂ်င္မီႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

“ဒီမိုကေရစီလိုခ်င္တဲ့သူအခ်င္းခ်င္းက ဘယ္ေတာ့မွထင္းစည္းမေျပဘူး”

ကိုဗစ္ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကာလမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ ဘာေတြလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈရွိခဲ့လဲ၊

အရပ္သားအစိုးရ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရရဲ႕ စီမံေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ဘယ္လိုရႈျမင္သုံးသပ္လဲ၊

လာမယ့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြအေနနဲ႔ ဘာေတြလုပ္ဖို႔စီစဥ္ထားၿပီလဲ

ဒီကေန႔ ေက်ာင္းသားႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသား/သူ ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုဂ်င္မီဘာေျပာထားလဲ

လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕တစ္ခုအေပၚ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုဂ်င္မီရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ေတြကို စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနက ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။