ကိုရီးယားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၈၀ ဦးအား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္

ကိုရီးယားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၈၀ ဦးအား ယေန႔( ဇြန္ ၂၉ ရက္) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ပ်ံသန္းမႈ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားသည့္ကာလအတြင္း ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တို႔တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနၿပီး၊ မျဖစ္မေန အၿပီးျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ လိုအပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ကယ္ဆယ္ေရးေလယာဥ္ (Relief Flight) အျဖစ္ Korean Airlines ျဖင့္ ယေန႔( ဇြန္ ၂၉ ရက္ )ညေန ၄ နာရီ မိနစ္ ၃၀ တြင္ အင္ခၽြန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎ကယ္ဆယ္ေရးေလယာဥ္တြင္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၁၇၁) ဦး၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ လာေရာက္လိုက္ပါသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၈) ဦးႏွင့္ အင္ခၽြန္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ ပိတ္မိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၁) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၈၀) ဦးတို႔ လိုက္ပါသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၁၈၀)ဦးအျပင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လၽွပ္စစ္က႑ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးက႑၊ ကုန္သြယ္ေရးက႑မ်ားႏွင့္ အျခားစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကေသာ POSCO International၊ KB KOOKMIN Bank၊ Lotte Hotel ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကေသာ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုစုေပါင္း (၂၄) ဦးလည္း လိုက္ပါသြားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

သတင္း – အဥၨလီသင္း / စံေတာ္ခ်ိန္
ဓာတ္ပုံ – ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန