ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံပါ ေငြစကၠဴ ၅၀၀ က်ပ္တန္မ်ားကို ယေန႔(ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္) မွစတင္၍ အစိုးရဘဏ္မ်ား၌ တန္းစီစနစ္ျဖင့္ လူတစ္ဦးလၽွင္ ၂ ႐ြက္ႏႈန္း လဲလွယ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – ဖိုးသား/စံေတာ္ခ်ိန္