၂၀၂၁ ဖူဆယ္လိဂ္တြင္ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားထားရွိ၍ က်င္းပရန္စီစဥ္ေန

၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ MFF ဖူဆယ္လိဂ္တြင္ လက္ရွိက်င္းပေနသည့္ ပထမတန္းၿပိဳင္ပြဲအျပင္ဒုတိယတန္းၿပိဳင္ပြဲပါထည့္သြင္းက်င္းပရန္စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖူဆယ္ႏွင့္သဲေသာင္ျပင္ေဘာလုံးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွသိရသည္။

ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာရဲမြန္ထြဋ္က လာမည့္ ၂၀၂၁ ဖူဆယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္းမ်ား ခြဲျခား ၍ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖူဆယ္လိဂ္တြင္ ဒုတိယတန္းၿပိဳင္ပြဲထားရွိမည္ဆိုပါက တန္းတက္၊ တန္းဆင္းစနစ္မ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး အသင္းအေရအတြက္မ်ားစြာထြက္ေပၚလာရန္လိုေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အသင္းသစ္မ်ား ဦးစြာထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖူဆယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစတင္က်င္းပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဖူဆယ္ၿပိဳင္ပြဲအထိ ပထမတန္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားသာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒုတိယတန္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕က်င္းပႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ကမာၻ႔ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေဘာလုံးရာသီအတြက္ အသစ္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဖူဆယ္စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ (၁၀) ခ်က္ကိုလည္း ဒိုင္ႏွင့္ ကစားသမားမ်ား သိရွိနားလည္ႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း၊ COVID-19 ေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း – စြမ္းရည္တိုး / စံေတာ္ခ်ိန္
ဓာတ္ပုံ – MFF