အထက္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအားလုံးတို႔ကို ဗလာစာအုပ္တစ္ဒါဇင္၊ ခဲတံႏွစ္ေခ်ာင္း၊ ေဘာလ္ပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းစီ အခမဲ့ျဖန္႔ေဝရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထား

COVID-19 ကူးစက္ျမန္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္လာသျဖင့္ ယခု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အားလုံးတို႔ကို ဗလာစာအုပ္ တစ္ဒါဇင္၊ ခဲတံႏွစ္ေခ်ာင္း၊ ေဘာလ္ပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းစီ အခမဲ့ျဖန္႔ေဝရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ ႐ြက္ထားေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာဆိုသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ပညာေရးမႉး မ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲကို ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႐ုံးအမွတ္(၁၃) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ ၎က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနတြင္ စာရင္းရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၇၁၇၃ ေက်ာင္းရွိသည့္အနက္ ဇူလိုင္၂၀ ရက္တြင္ ေက်ာင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ အဆင္သင့္ (A အဆင့္) ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ဇူလိုင္၂၁ ရက္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းစုစုေပါင္း ၃၇၇၂ ေက်ာင္း၊ ဇူလိုင္၂၁ ရက္တြင္ ထပ္မံအဆင္သင့္ (A အဆင့္)ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္း ၂၂၇ ေက်ာင္း ျဖစ္သျဖင့္ ဇူလိုင္၂၂ ရက္မွစ၍ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၃၉၉၉ ေက်ာင္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၁ သန္းဝန္းက်င္ရွိၿပီး တစ္ပတ္ျခား ေက်ာင္း တက္ရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေန႔စဥ္ ေက်ာင္းတက္သည့္ ေက်ာင္းသား ဦးေရမွာ ေျခာက္သိန္းဝန္းက်င္ရွိေၾကာင္း၊ B အဆင့္ႏွင့္ C အဆင့္ တို႔အား ထပ္မံ ဆန္းစစ္စိစစ္ အကဲျဖတ္ခဲ့ရာတြင္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္၌ အဆင္သင့္ (A အဆင့္) ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္း ၁၁၄၀ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္၌ အဆင္သင့္ (A အဆင့္) ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္း ၂၄၅ ေက်ာင္းတို႔၏ အမည္စာရင္း မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ပူးတြဲေပးပို႔၍ ေပါင္းစပ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၇၁၇၃ေက်ာင္း ရွိသည့္ အနက္ ဇူလိုင္၂၈ ရက္အထိ Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) ေရာဂါကာကြယ္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္းဆန္းစစ္ပုံစံ (Check List) မ်ားျဖင့္ ဆန္းစစ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးသည့္ ေက်ာင္းစုစုေပါင္း ၇၀၀၄ ေက်ာင္းရွိၿပီး အဆင္သင့္ (A အဆင့္) ျဖစ္၍ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၃၉၉၉ ေက်ာင္း ရွိပါ ေၾကာင္း၊ B အဆင့္ႏွင့္ C အဆင့္တို႔အား ထပ္မံဆန္းစစ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ခဲ့ရာတြင္ အဆင္သင့္ (A အဆင့္) ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္း ၁၃၈၅ ေက်ာင္းရွိေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေနေသာ B အဆင့္ ႏွင့္ C အဆင့္ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း အျမန္ဆုံးေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိေရး အတြက္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္၍ ျပန္လည္တင္ျပရန္ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ေစလိုေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာဆို သည္။

သတင္း – အိေဟမာ

ဓာတ္ပုံ – ဖိုးသား/စံေတာ္ခ်ိန္