ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အတြင္း တရားမဝင္ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာ အခ်ိဳ႕ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနမႈေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနရဟုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံေရပိုင္နက္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ႏိုင္ငံျခား အလံလႊင့္ထူထားသည့္ တရားမဝင္သေဘၤာအခ်ိဳ႕ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားေရယာဥ္လုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ကမ္း႐ိုးတန္းသြား သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

‘ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာေတြဟာ ဥပေဒအရ လာေရာက္ၿပီ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔အညီ သေဘၤာသား လက္မွတ္၊ ေရယာဥ္လက္မွတ္၊ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕လိုင္စင္ေတြပါရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေရယာဥ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံ တကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔မညီဘဲ လိုင္စင္မဲ့ေရယာဥ္ေတြ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ စီမံကိန္းဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို လက္တစ္လုံးျခား လုပ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရး ေရာ၊ ႏိုင္ငံသားေတြ ရသင့္တဲ့အခြင့္ အေရးေရာ ထိခိုက္ေစတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကေတာ့ တရားမဝင္သေဘၤာေတြ၊ ေပါေခ်ာင္ ေကာင္းသေဘၤာေတြနဲ႔လာၿပီး လုပ္ကိုင္တယ္။ ေရယာဥ္ဥပေဒအရ လိုင္စင္မဲ့ သေဘၤာေတြနဲ႔ လုပ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒါကို ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ယာယီလိုင္စင္ထုတ္ေပးတာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး’ဟု ကမ္း႐ိုးတန္းသြား သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ႏိုင္ငံျခားအလံ လႊင့္ထူထားသည့္ တရားမဝင္သေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္း ျဖစ္သည့္ ေသာင္တူးျခင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားရွင္းလင္းျခင္းအား အေၾကာင္းျပ၍ ယာယီ လိုင္စင္သုံးလထုတ္ေပးထားၿပီး အဆိုပါ သေဘၤာမ်ားမွာ အခ်ိဳ႕က ေလးႏွစ္မွ ကိုးႏွစ္အထိ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ထဲတြင္ ၾကာျမင့္ စြာလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ေသာင္တူးျခင္းကို အေၾကာင္းျပကာ သဲမ်ားထုတ္ယူပို႔ေဆာင္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားအလံလႊင့္ထူထားသည့္ သေဘၤာမ်ားသည္ ၁၂ စင္းရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္မညီသည့္ လိုင္စင္ မဲ့ ေရယာဥ္မ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ သေဘၤာမ်ားက ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အတြင္းေရာက္ရွိ ေနသည္မွာ ေလးႏွစ္မွကိုးႏွစ္ခန္႔အထိ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ
ျပန္၍သက္တမ္းတိုးျခင္းမရွိေတာ့သည့္လိုင္စင္မဲ့၊ လိုင္စင္ပ်က္ သေဘၤာမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥကို လႊတ္ေတာ္မွေမးျမန္း ရာ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းျဖစ္ရာ သုံးလသက္တမ္းယာယီလိုင္စင္ ထုတ္ေပးထားခဲ့သည္ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေျဖၾကားထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ဥပေဒကို၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္ ၃ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၁၀)ျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ရာ ပုဒ္မ-၂၂ တြင္ ‘မည္သူမၽွလုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိဘဲ ေရေၾကာင္း သယ္ယူေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ကိုင္ေစျခင္း မျပဳရ’ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္း – တိုးေအာင္(ျမန္မာ့ေျမ)