အိပ္ခ္်အိုင္ဗြီေရာဂါပိုး ကူးစက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားအား ကာကြယ္ေဆး အခမဲ့ စတင္ေပး

HIV ေရာဂါပိုးကူးစက္ႏိုင္ေျချမင့္မားေသာ ဦးတည္အုပ္စုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ HIV ပိုးအသစ္ ကူးစက္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေသာ PrEP ေဆးကို ရန္ကုန္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံ တိုးခ်ဲ႕ဝင္း လသာၿမိဳ႕နယ္ လသာ (NAP) ေဆးခန္းႏွင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေမတၱာၫြန္႔ရပ္ကြက္ စက္မႈ(၃)လမ္း အမွတ္(၂၁၅-ေအ) TOP Center ၌ အခမဲ့ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၃၁ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဆုံး PrEP ေဆးခန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို လသာေဆးခန္း၌ က်င္းပၿပီး အမ်ိဳးသား ခုခံက်/ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္(National AIDS Program), USAID HIV/AIDS Flagship (UHF) စီမံကိန္း၊ UHF မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ PSI ႏွင့္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အမ်ိဳးသားခုခံက်/ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္ (National AIDS Program), Global Fund စီမံကိန္းႏွင့္ USAID HIV/AIDS Flagship(UHF) စီမံကိန္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ အဆိုပါေဆးကို အမ်ိဳးသား လိင္တူခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ့သို႔ ဝတ္စားဆင္ယင္သူမ်ားအား PrEP ေဆးကို စတင္တိုက္ေကၽြးေၾကာင္း သိရသည္။

HIV ေရာဂါပိုးကူးစက္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားေသာ ဦးတည္အုပ္စုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ PrEP ေဆးကို ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္မွစ၍ ထုတ္ယူ ေသာက္သုံးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားခုခံက်/ ကာလသား ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာ ထြန္းၫြန္႔ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆးထိုးသြင္း သုံးစြဲသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလိင္တူခ်စ္သူမ်ား၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ့သို႔ ဝတ္စားဆင္ယင္သူမ်ားႏွင့္ လိင္လုပ္သားတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

PrEP ေဆးသည္ HIV ေရာဂါပိုး မရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ HIV ေရာဂါပိုး ကူးစက္မႈအား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေန႔စဥ္ ေသာက္သုံးရေသာေဆးျဖစ္ၿပီး ေဆးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ ပုံမွန္ ေသာက္သုံးပါက HIV ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရမႈကို ေလၽွာ႔ခ်ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO) မွ HIV ပိုးအသစ္ ကူးစက္ခံရမႈကို ကာကြယ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကြန္ဒုံး သုံးစြဲျခင္း၊ တစ္ခါသုံးေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ေဆးထိုးႁပြန္မ်ားသုံးစြဲျခင္း၊ အျခား အႏၲရာယ္ေလၽွာ႔ခ်ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္အတူ PrEP ေဆးတိုက္ေကၽြးရန္ အႀကံျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ HIV ေရာဂါပိုး အသစ္ကူးစက္ခံေနရသူ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ေနေသာ ႏိုင္ငံ ၃၅ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း တစ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၂၄၀၀၀၀ ခန္႔သည္ HIV ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းကို ခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း – ေအးျမတ္မြန္(ယုဇန)
ဓာတ္ပုံ – Fabien Daudier