ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ (UDP) ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာ

ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ (Union Democratic Party)ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ယမန္ေန႔ (ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္)က ေၾကညာထားသည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ အေထြ ေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြင္း လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအနက္ အနည္းဆုံး မဲဆႏၵနယ္သုံးနယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ (Union Democratic Party) ကို ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ စုံညီ လုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၃၀/၂၀) ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂(ခ) ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ကာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ သုံးေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါတီသည္ လက္ရွိရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသည့္ ပါတီလည္း ျဖစ္သည္။

သတင္း – စြမ္းရည္တိုး / စံေတာ္ခ်ိန္