မမီးမီး ကြယ္လြန္ျခင္း (၂) ႏွစ္ျပည့္ အလႉဒါနျပဳလုပ္

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသူမမီးမီး ကြယ္လြန္ျခင္း (၂) ႏွစ္ျပည့္အျဖစ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက မမီးမီး၏အုတ္ဂူအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အေရွ႕ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ (NAC) တြင္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ခုခံအားက်ဆင္းမူေရာဂါကူးဆက္ခံစားရသူမ်ားအတြက္ အာဟာရဒါနမ်ား လႉဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

ဓာတ္ပုံ – ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း)