လက္ရွိထြက္ေပၚေနသည့္ ေကာလာဟလေတြအေပၚ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဘာေျပာသလဲ။

မိသားစုဝင္ေတြကို ေျမကြက္ ဂရန္ခ်ထားမႈ ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့(၄)ႏွစ္အတြင္းမွာ မိသားစုပိုင္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းေတြကို အဆမတန္ တိုးခ်ဲ႕လာတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားခံရၿပီး အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ စစ္ေဆးေနတယ္လို႔ ေကာလာဟလေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

ဒီလိုထြက္ေပၚေနတဲ့ ေကာလာဟလေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးနဲ႔ စံေတာ္ခ်ိန္ သတင္းဌာနက ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားမႈကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

သတင္း၊ ႐ိုက္ကူး – ထူးထူး၊ မိုးသိမ့္ႏိုင္