ရန္ကုန္ကိုဗစ္နဲ႔ ပိတ္ဆို႔တားဆီးျခင္းမ်ား

ကိုဗစ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအရွိန္ျမင့္လာတာေၾကာင့္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ကစၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ ၂၈ ၿမိဳ႕နယ္ကို မိမိေနအိမ္မွာေနထိုင္ေရး (Stay at Home)အစီအစဥ္မွာ ထည့္သြင္းေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ဒီလိုသတ္မွတ္ေၾကညာလိုက္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ရန္ကုန္ရဲ႕ လမ္းမ်ားစြာကို ပိတ္ဆို႔တားဆီးျခင္းေတြ ျပဳလာခဲ့ ပါေတာ့တယ္။ လမ္းေတြကိုပိတ္တဲ့အခါ ဝါးလုံးတန္းမ်ားနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္သားတန္းမ်ား၊ သံတန္းမ်ား အခိုင္အမာျပဳလုပ္ၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း ပိတ္ဆို႔တားဆီးတာေတြ ျပဳလာတာကို ေတြ႕ရသလို သြားလာလို႔မရ ေအာင္ကို နံရံမ်ားအျဖစ္ ဝါးကတ္မ်ား၊ သစ္သားတန္းမ်ား၊ သံတန္းမ်ားနဲ႔ပါ အလုံပိတ္တားဆီးကာရံပစ္တာမ်ိဳး ေတြအထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ့လိုပိတ္ဆို႔တားဆီးထားတဲ့လမ္းမ်ားရဲ႕ထိပ္ေတြမွာလည္း လူအင္အားအသုံးျပဳၿပီး တားဆီးစစ္ေမးတာေတြျပဳ လုပ္ၾကပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္သြားေရာက္သူတို႔ကိုပင္ တားဆီးစစ္ေမးၿပီး ဝင္ခြင့္မေပးဘဲ လာရာလမ္း ကိုျပန္ေစခဲ့ တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြရွိခဲ့သလို မေျခမငံေျပာဆိုဆက္ဆံမႈေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

သတင္းေဆာင္းပါး – စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းအဖြဲ႕
ဓာတ္ပုံ – ဖိုးသား