ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တစ္ေက်ာ့ျပန္ COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈ သတင္းဒိုင္ယာရီ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ COVID-19 ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဧၿပီႏွင့္ ေမလတြင္ ေရာဂါကူးစက္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းကူးစက္မႈႏႈန္းမရွိသေလာက္ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ စီဘီဘဏ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိခဲ့ရာက အစျပဳၿပီး COVID-19 ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ ျပည္တြင္းကူးစက္မႈ ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္သည္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈ တစ္လျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ပထမအႀကိမ္ COVID-19 စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ မတ္လ ၂၃ ရက္မွ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္တြင္းကူးစက္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္မတိုင္မီအထိ ငါးလေက်ာ္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ COVID-19 လူနာ ၃၇၄ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူမွာ ၆ ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။ ယခုတစ္ေက်ာ့ျပန္ COVID-19 ျဖစ္ပြားသည့္ တစ္လအတြင္း စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီအထိ လူနာ ၃၆၃၆ ဦးရွိလာၿပီး ေသဆုံးသူမွာလည္း ၃၉ ဦးထိရွိလာခဲ့သည္။ စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သတင္းမီဒီယာအေနႏွင့္ COVID-19 စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ မတ္လ ၂၃ ရက္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကူးစက္ခံရသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အသြားအလာကန႔္သတ္ေစာင့္ၾကည့္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို အစဥ္မျပတ္ ေရးသားေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္အထိ တစ္ေက်ာ့ျပန္ COVID-19 ျဖစ္ပြားသည့္ တစ္လတာအတြင္း သတင္းမ်ားကို ျပန္လည္မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ – လူနာအမွတ္ ၃၇၅ ထပ္တိုး၊ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပသူ စုစုေပါင္း ၃၂၉ ဦးႏွင့္ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၂၁ ဦးရွိလာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ သတင္းယူမည့္ သတင္းသမားမ်ားအား က်န္းမာေရးစစ္ေဆး၊ NLD ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေရအတြက္ ၁၂ ဦးထပ္တိုး၊ အတည္ျပဳလူနာႏွင့္ထိေတြ႕မႈမရွိသလို ခရီးသြားရာဇဝင္မရွိသည့္ စစ္ေတြမွအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕(လူနာအမွတ္ ၃၇၅ ျဖစ္)၊ PACE အဖြဲ႕အား ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အေၾကာင္းၾကား၊ တိုင္းဧရာရွိ ကမ္းေျခအားလုံးကို ဆက္လက္ပိတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းပိုမိုတင္းက်ပ္မည္ဟု ေၾကညာ

ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ – လူနာအမွတ္ ၃၇၆ ထပ္တိုး၊ လူနာအမွတ္ ၃၃၇ ႏွင့္ ၃၅၆ တို႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပ (ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပသူ စုစုေပါင္း ၃၃၁ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၂၁ ဦး)၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္လာေရာက္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၄၃ ဦးအဖမ္းခံရ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း၊ ျပည္တြင္းကူးစက္မႈအျဖစ္ ပိုးေတြ႕သူ စီဘီဘဏ္ဝန္ထမ္းႏွင့္ ထိေတြ႕သူ ၃၀ ေက်ာ္ကို အသြားအလာ ကန႔္သတ္ထား၊ ဝိုင္ယူပီတီ ကုမၸဏီ ယာဥ္ေမာင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ – ပိုးေတြ႕လူနာမရွိ၊ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပသူ စုစုေပါင္း ၃၃၁ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၂၈ ဦး၊ COVID-19 ကာလ ရပ္နားထားေသာ တံဆိပ္႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးလာခ်ိန္ လုပ္ငန္းျပန္လည္ပတ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွတစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၂၀၀ ေထာက္ပံ့မည္၊ အစိုးရ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းျဖင့္ တိရစာၦန္ေကာင္ေရ ၅၈၀ ေမြးျမဴခဲ့ရာ ေျခာက္လအတြင္း ၄၇၆ ေကာင္ေသဆုံး(ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၇၉ သန္းဆုံးရႈံးနစ္နာခဲ့ဟု ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာေဖာ္ျပ)၊ အိမ္သုံးမီတာသုံးစြဲခြင့္ ယခုႏွစ္ကုန္အထိယူနစ္ ၁၅၀ ကင္းလြတ္ခြင့္ရမည္

ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္ – လူနာအမွတ္ ၃၇၇ မွ ၃၉၄ အထိ ၁၈ ဦးထပ္တိုး၊ လူနာအမွတ္ ၃၁၁ ႏွင့္ ၃၂၁ တို႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပ (ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပသူ စုစုေပါင္း ၃၃၃ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၂၉ ဦး)၊ COVID-19 ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အြန္လိုင္းဂိမ္းကစားသူ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္တိုးလာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ လက္နက္အားကိုး ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ဆိုးကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္အထိ ရည္႐ြယ္ထားဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေျပာၾကား၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသေယာင္ လုပ္ႀကံဖန္တီးေန ဆိတ္ေခါင္းခ်ိတ္ၿပီး ေခြးသားေရာင္းဖို႔ မႀကိဳးစားပါနဲ႔ဟု တပ္ခ်ဳပ္ေျပာၾကား၊ ဝိုင္ဘီအက္စ္ယာဥ္မ်ားတြင္ ႏွာေခါင္းစည္းကမ္ပိန္း ေဆာင္႐ြက္မည္

ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ – လူနာအမွတ္ ၃၉၅ မွ ၃၉၉ ထပ္တိုး၊ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပသူ စုစုေပါင္း ၃၃၃ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၃၁ ဦး၊ စစ္ေတြမွ ရန္ကုန္သို႔လာေရာက္မည့္သူမ်ား Quarantine ဝင္ၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္စစ္ေဆးခံရမည္၊ လူနာအမွတ္ ၃၉၅ မွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းႏွင့္ လူနာအမွတ္ ၃၉၆ မွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းျဖစ္၊ KTV၊ ဘားႏွင့္ Night Club မ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနပါက ဆိုင္ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူမည္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မိမိေနအိမ္တြင္သာ ေနထိုင္ရန္ Stay At Home အမိန႔္ထုတ္ျပန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကူးစက္ႏိုင္စြမ္း ၁၀ ဆပိုျမင့္သည့္ COVID-19 ဗီဇမ်ိဳးကြဲ စတင္ေတြ႕ရွိေန၊ MNA ေလေၾကာင္းလိုင္း စစ္ေတြခရီးစဥ္ ယာယီဖ်က္သိမ္း

ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ – လူနာအမွတ္ ၄၀၀ မွ ၄၁၉ အထိ ၂၀ ဦးထပ္တိုး၊ လူနာအမွတ္ ၂၄၁၊ ၂၆၀၊ ၂၈၈၊ ၃၁၀ တို႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပ (ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပသူ စုစုေပါင္း ၃၃၇ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၃၁ ဦး)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္က အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ယာယီပိတ္၊ စစ္ေတြတြင္ ညမထြက္ရအမိန႔္ထုတ္ျပန္၊ COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈဂယက္ေၾကာင့္ Mask အေရာင္းအဝယ္ေဈးကစားမႈမ်ားရွိလာ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ COVID-19 ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လူအင္အား၊ ေငြအင္အား အမ်ားအျပားထုတ္သုံးေနရဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာ၊ ေသြးရည္ၾကည္ကုထုံးျဖင့္ COVID-19 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာရွစ္ဦးကို ကုသေပးႏိုင္ခဲ့၊ Orchid ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ ဦးေဌးေအာင္အဖမ္းခံရ၊ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ စားသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေဈးႏႈန္းျမႇင့္တင္ေရာင္းခ်၊ သိုေလွာင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံ

ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ – လူနာအမွတ္ ၄၂၀ မွ ၄၄၁ အထိ ၂၂ ဦးထပ္တိုး၊ လူနာအမွတ္ ၃၆၀ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပ (ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပသူ စုစုေပါင္း ၃၃၈ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၃၅ ဦး)၊ COVID-19 အတည္ျပဳလူနာအမွတ္-၃၇၈ ႏွင့္ထိေတြ႕ခဲ့သည့္ ေ႐ႊလမင္းေဆး႐ုံမွ ဆရာဝန္ႏွင့္သူနာျပဳမ်ား Quarantine ထားရွိ၊ ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈး စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ေဈးကြက္အတြင္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူမ်ားလာ၊ ႐ိုးမဘဏ္ စစ္ေတြဘဏ္ခြဲရွိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး COVID-19 ေရာဂါပိုး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳ

ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ – လူနာအမွတ္ ၄၄၂ မွ ၄၅၀ ထိထပ္တိုး၊ လူနာအမွတ္ ၂၁၉၊ ၂၅၇၊ ၃၂၄ တို႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပ (ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပသူ စုစုေပါင္း ၃၄၁ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၃၅ ဦး)၊ တီးတိန္မွ အိႏၵိယျပန္တစ္ဦးႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႕ေနႏွစ္ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးထပ္မံေတြ႕ရွိ၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ယာယီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္သူနာျပဳမ်ား စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ တပ္မေတာ္က ေဆးအေထာက္ အကူပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔လႉဒါန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံ၊ လူနာအမွတ္ ၄၃၉ မွာ စစ္ေတြမွ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသူျဖစ္၊ ထိေတြ႕မႈရွိခဲ့သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ကြာရန္တင္းျပဳလုပ္ထား

ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၁၃ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၁၁ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၄၅၁ မွ ၄၇၄ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၄၇၄ ဦး၊ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပသူ ၃၄၁ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၃၅ ဦး)၊ ေျမာက္ဦးရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ NGO က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းထမ္မ်ား ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရ

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၃၀ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၄၇၅ မွ ၅၀၄ အထိ ထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၅၀၄ ဦး၊ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပသူ ၃၄၁ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၃၉ ဦး)၊ ရခိုင္တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္႐ြက္လိုသူမ်ား ဖိတ္ေခၚ

ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၇၀ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၆ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၅၀၅ မွ ၅၈၀ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၅၈၀ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၂၁၄၊ ၃၃၃၊ ၃၆၅၊ ၃၆၆ တို႔ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပ၍ စုစုေပါင္း ၃၄၅ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၃၉ ဦး)၊ ရက္ပိုင္းအတြင္း YBS စီးနင္းသူခရီးသည္ဦးေရ တစ္သိန္းခန႔္ေလ်ာ့က်

ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၆ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၁၆ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၅၈၁ မွ ၆၀၂ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၆၀၂ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၃၆၂၊ ၃၆၃၊ ၃၆၈၊ ၃၆၉ တို႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပ၍ စုစုေပါင္း ၃၄၉ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၃၉ ဦး)၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအား ေရာဂါပိုးစစ္ေဆးရန္ ကြာရန္တင္းစင္တာမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္၊ COVID-19 ေရာဂါ အသိပညာေပးမႈမ်ားကို မဂၤလာေတာင္ၫြန႔္ရွိ ေဈးအခ်ိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၂၅ ဦး ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ထြက္ခြာ

ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၂၆ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၁၅ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၆၀၃ မွ ၆၄၃ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၆၄၃ ဦး၊ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပသူ ၃၄၉ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၃၉ ဦး)၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား မလိုအပ္ဘဲ ခရီးသြားလာျခင္းမျပဳရန္ ထုတ္ျပန္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရိကၡာလုံးဝမျပတ္ေစရန္ အာမခံဟု အတိုင္ပင္ခံေျပာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၅၀ ဦးအား ျပန္လည္ေခၚေဆာင္၊ COVID-19 ကာလ အမိန႔္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား စက္တင္ဘာ ၃၀ ထိ ရက္တိုးျမႇင့္

ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၁၃ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၇၇ ဦး ထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၆၄၄ မွ ၇၃၃ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၇၃၃ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၃၈၀ ႏွင့္ ၃၈၁ တို႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပ၍ စုစုေပါင္း ၃၅၁ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၄၇ ဦး)၊ ေတာင္ႀကီးမွ တစ္ဦးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ၁၂ ဦးတို႔တြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးထပ္မံေတြ႕ရွိ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေလယာဥ္ျဖင့္ အျခားတိုင္း/ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားသူ ၅၇၀၀ ေက်ာ္ရွိ (၎တို႔ သတင္းေပးပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူမည္ဟုေၾကညာ)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ ကိုးခုလုံးတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္၏ မ်ိဳးဗီဇအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသည္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိ

ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၁၆ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၂၆ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၇၃၄ မွ ၇၇၅ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူစုစုေပါင္း ၇၇၅ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၃၆၁ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပ၍ စုစုေပါင္း ၃၅၂ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၄၇ ဦး)၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၃၆ ဦးအား ျပန္လည္ေခၚေဆာင္၊ COVID-19 ဂယက္ေၾကာင့္ ကန္ခ်န္နာဘူရီက ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ဂိတ္ေတြယာယီပိတ္

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၁၂ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၉၅ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၇၇၆ မွ ၈၈၂ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၈၈၂ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၃၄၇ ႏွင့္ ၃၇၆ တို႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပ၍ စုစုေပါင္း ၃၅၄ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၄၇ ဦး)၊ စစ္ေတြျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္သာမက သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း၊ တိုင္းရင္းေဆး႐ုံတို႔တြင္ COVID-19 လူနာမ်ားကုသေပးေန

စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၅ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၃၂ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၈၈၃ မွ ၉၁၉ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူစုစုေပါင္း ၉၁၉ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၃၁၉၊ ၃၆၇၊ ၃၈၈ တို႔ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပ၍ စုစုေပါင္း ၃၅၇ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၄၈ ဦး)၊ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ရာထူးကရပ္စဲေရး စြပ္စြဲျပစ္တင္ခ်က္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၀၂ ဦးအား ျပန္လည္ေခၚေဆာင္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ခုႏွစ္ခုကို Stay At Home ခ်မွတ္

စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၁၉ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၅၇ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၉၂၀ မွ ၉၉၅ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၉၉၅ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၃၉၀ ႏွင့္ ၃၉၃ တို႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပ၍ စုစုေပါင္း ၃၅၉ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၄၈ ဦး)၊ ဖမ္းဆီးခံဘဂၤါလီတစ္ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း(အၿမဲတမ္း)မ်ားကို အတိုးမဲ့လစာ(၂)လစာ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးမည္၊ မြန္ျပည္နယ္မွ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ေလးဦး COVID-19 ျဖစ္ပြား၊ ရခိုင္မွျပန္လာသူ ငါးေထာင္ေက်ာ္အနက္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဖုန္းျပန္လည္ေျဖၾကားမႈမရွိ၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔လာေရာက္သူမ်ား Swab Test စစ္ေဆးရမည္

စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၆၃ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၅၃ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၉၉၆ မွ ၁၁၁၁ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၁၁၁၁ ဦး၊ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပသူ ၃၅၉ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၅၆ ဦး)၊ Stay At Home ခုႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ပါဆယ္စနစ္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ရမည္၊ ညမထြက္ရအမိန႔္ ေဖာက္ဖ်က္၍ အေရးယူခံရသူ ႏွစ္ရက္အတြင္း တစ္ေထာင္နီးပါးရွိ၊ ဗဟန္းမွ COVID လူနာ ၁၀၇၇ Home Quarantine ထားရာမွ ဓာတ္ခြဲအေျဖမထြက္မီ စစ္ေတြသို႔ျပန္သြားခဲ့၊ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာ ၁၅၁ ဦးအား ျပန္လည္ေခၚေဆာင္

စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၂၂ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၃၈ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၁၁၁၂ မွ ၁၁၇၁ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၁၁၇၁ ဦး၊ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပသူ ၃၅၉ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၅၆ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၁၀၂၃ ေသဆုံး၍ စုစုေပါင္း ၇ ဦးရွိ)၊ COVID-19 ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ပတ္ခန႔္ျမင့္မားေနဦးမည္ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေထြးေျပာ၊ ေတာင္ဥကၠလာ ထပ္တိုးလူနာ ၁၃ ဦးတြင္ ကိုးဦးမွာ အလွျပင္ဆိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္၊ အေျခခံလူတန္းစား အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ တတိယအႀကိမ္ ေငြ ၂၀၀၀၀ ေထာက္ပံ့မည္

စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၄၅ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၃၇ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၁၁၇၂ မွ ၁၂၅၃ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၁၂၅၃ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၃၄၅၊ ၃၅၉၊ ၄၂၀၊ ၄၂၁၊ ၄၂၂၊ ၄၂၃၊ ၄၂၄၊ ၄၂၅၊ ၄၂၆၊ ၄၃၀၊ ၄၃၁၊ ၄၃၄ တို႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပ၍ စုစုေပါင္း ၃၇၁ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၆၆ ဦး၊ ေသဆုံးသူ ၇ ဦး)၊ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္မွစ၍ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလအျဖစ္သတ္မွတ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနအိမ္ ၿခံအမွတ္ ၅၄ တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦး COVID-19 ပိုးေတြ႕၊ တစ္ေက်ာ့ျပန္ COVID-19 ေၾကာင့္ အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းအခ်ိဳ႕ ရပ္ဆိုင္း

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၆၆ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈း၃၀ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၁၀၀ ဦး စံခ်ိန္တင္ထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၁၂၅၄ မွ ၁၄၁၉ အထိ ထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၁၄၁၉ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၂၀၆၊ ၂၃၈၊ ၂၃၉၊ ၃၈၃၊ ၄၄၆၊ ၄၄၇၊ ၄၅၉၊ ၄၇၀၊ ၅၈၄၊ ၅၉၆၊ ၅၉၇၊ ၅၉၈၊ ၆၀၀၊ ၆၀၂ တို႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပ၍ စုစုေပါင္း ၃၈၅ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၆၆ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၁၂၃၆ (၆၇ႏွစ္) ေသဆုံး၍ စုစုေပါင္း ၈ ဦး)၊ Quarantine ကာလကို ၁၄ ရက္ ျပန္သတ္မွတ္၊ ေရာဂါပိုးကင္းစင္သူမ်ားကိုလည္း ေဆး႐ုံေစာဆင္းခြင့္ျပဳမည္၊ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ရခိုင္ျပန္မ်ား သက္ဆိုင္ရာသို႔မဆက္သြယ္ပါက အေရးယူမည္

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၄၅ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၅၄ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၁၄၂၀ မွ ၁၅၁၈ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၁၅၁၈ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၃၈၉၊ ၃၉၁၊ ၄၆၆ တို႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ Negative ျပ၍ စုစုေပါင္း ၃၈၈ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၃၆၉ ဦး၊ ေသဆုံးသူ ၈ ဦး)၊ Stay At Home သတ္မွတ္ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မဲဆြယ္ခြင့္မျပဳ၊ အစိုးရ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား တစ္ဝက္တက္၊ တစ္ဝက္နား စနစ္ေျပာင္းလဲ၊ ရန္ကုန္ ၄၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ဆိုင္မ်ားတြင္ ပါဆယ္စနစ္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ရမည္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ႏိုင္ေရးခရီးစဥ္ဖ်က္သိမ္း

စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၉၂ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၉၉ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၁၅၁၉ မွ ၁၇၀၉ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၁၇၀၉ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၄၆၀ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၁၆၂၉(၆၅ ႏွစ္) ႏွင့္ လူနာအမွတ္ ၁၄၈၅(၈၂ႏွစ္) တို႔ေသဆုံး၍ စုစုေပါင္း ၁၀ ဦး)၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၀၂ ဦးအား ျပန္လည္ေခၚေဆာင္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စတင္မဲဆြယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၏ ၿခံအမွတ္(၅၄)မွ လူနာႏွင့္ဆက္စပ္သူ ေလးဦးတြင္ ပိုးေတြ႕ရွိ

စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၉၈ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၈၂ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၁၇၁၀ မွ ၁၈၈၉ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၁၈၈၉ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၅၅၃ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၈၈၅(၅၁ႏွစ္) ႏွင့္ လူနာအမွတ္ ၁၆၉၂(၅၇ႏွစ္) တို႔ေသဆုံး၍ စုစုေပါင္း ၁၂ ဦး)၊ သဃၤန္းကြၽန္းမွ ပိုးေတြ႕လူနာ ၇၂ ဦးသည္ Music Zone မွျဖစ္၊ သမၼတအိမ္ေတာ္အရာရွိတစ္ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕၊ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အားေပ်ာ့သြားဆိုသည္မွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းႏိုင္စိုးေျပာ၊ ရန္ကုန္ ၂၁ ၿမိဳ႕နယ္ကို Stay At Home သတ္မွတ္၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား ဆက္လက္ပိတ္ထားရန္ၫႊန္ၾကား

စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၁၂၀ ဦး စံခ်ိန္တင္ထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၁၄၂ ဦး စံခ်ိန္တင္ထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၁၈၉၀ မွ ၂၁၅၀ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၂၁၅၀ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၆၂၅ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၁၅၉၀(၅၅ႏွစ္) ႏွင့္ လူနာအမွတ္ ၁၄၉၁(၄၅ႏွစ္) တို႔ေသဆုံး၍ စုစုေပါင္း ၁၄ ဦး)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ လူနာမရွိေသးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁၃ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ား ဆက္လက္ပိတ္ထားရန္ ၫႊန္ၾကား၊ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားမွအပ ျပည္တြင္းခရီးသြားလာျခင္းမျပဳၾကရန္ ထုတ္ျပန္၊ ဂ်ပန္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၃၃ ဦးအား ျပန္လည္ေခၚေဆာင္၊ COVID-19 ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖ်ားနာကုေဆးခန္းမ်ားတြင္ လာေရာက္ျပသသူမ်ားျပားေန၊ လမ္းမေတာ္ ဗဟိုရ္စည္ေဆး႐ုံ ေလာ့ခ္ေဒါင္းခ်

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၁၁၅ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၁၅၇ ဦး စံခ်ိန္တင္ထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၂၁၅၁ မွ ၂၄၂၂ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၂၄၂၂ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၆၂၅ ဦး၊ ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း ၁၄ ဦး)၊ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ပ်ံသန္းေျပးဆြဲမႈ ယာယီရပ္ဆိုင္းမည္၊ ကညနလုပ္ငန္းမ်ား ယာယီရပ္ဆိုင္း၊ COVID-19 ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ႏွံ႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးဟုဆိုကာ လမ္းသြယ္မ်ားအား ပိတ္ဆို႔၊ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေဖာင္ႀကီး)မွာ COVID-19 ေရာဂါလူနာေတြထားရွိဖို႔ အေဆာက္အဦ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕၊ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ဝင္/ထြက္သြားလာေနသည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္လိုင္းမ်ား ယာယီရပ္ဆိုင္း၊ အင္းစိန္ဖ်ားနာကုေဆးခန္း၌ Swab Test ယူျခင္း စတင္ေဆာင္႐ြက္၊ လမ္းမေတာ္ ေ႐ႊလမင္းေဆး႐ုံဝန္ထမ္းသုံးဦး COVID-19 ပိုးေတြ႕၍ ေဆး႐ုံကို ေလာ့ခ္ေဒါင္းခ်ထား

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၂၃ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၁၅၀ ဦး ထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၂၄၂၃ မွ ၂၅၉၅ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၂၅၉၅ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၆၇၆ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၂၁၆၅(၃၂ႏွစ္) ႏွင့္ လူနာအမွတ္ ၂၃၅၁(၇၀ႏွစ္) တို႔ေသဆုံး၍ စုစုေပါင္း ၁၆ ဦး)၊ မဂၤလာေဈးႏွင့္ ယုဇနပလာဇာ ယာယီပိတ္မည္၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအတြက္ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ျဖန႔္ေဝျခင္းျဖစ္ပါက ကုန္က်စရိတ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္မလိုဟု ေ႐ြး/ေကာ္ထုတ္ျပန္၊ Music Zone KTV ပိုင္ရွင္ကို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲမည္၊ သုဝဏၰျမက္ခင္းတုကြင္း၌ လူ ၂၀၀ ဆန႔္ယာယီ Quarantine Center ငါးရက္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္မည္၊ YBS ဘတ္စ္ကား စီးနင္းသူခရီးသည္မ်ား ႏွာေခါင္းစည္းတပ္မွသာ ယာဥ္ေပၚတက္ခြင့္ျပဳမည္၊ လမ္းသြယ္မ်ားတြင္ ကန႔္သတ္ပိတ္ဆို႔တားျမစ္ျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈ

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၂၀၁ ဦး စံခ်ိန္တင္ထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၁၃၆ ဦး ထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၂၅၉၆ မွ ၂၉၃၂ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၂၉၃၂ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၆၉၉ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၂၅၂၃(၇၅ႏွစ္) ၊ လူနာအမွတ္ ၂၂၆၀ (၉၀ႏွစ္) ၊ လူနာအမွတ္ ၂၄၂၉(၇၄ႏွစ္)ႏွင့္ လူနာအမွတ္ ၂၀၆၄(၉၀ႏွစ္) တို႔ေသဆုံး၍ စုစုေပါင္း ၂၀ ဦး)၊ မန္းျမန္မာပလာဇာ အပါအဝင္ မႏၲေလးေဈးခ်ိဳႏွင့္ တိုက္တန္းႀကီးတို႔ကို ယာယီပိတ္သိမ္းမည္၊ COVID-19 ကုသသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေျခကုန္လက္ပန္းက်ပါက က်န္းမာေရးစနစ္ႀကီးတစ္ခုလုံး ၿပိဳလဲသြားႏိုင္ဟု ဝန္ႀကီးသတိေပး၊ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးရွိ ျပင္ပလူနာဌာနမ်ား လသာ ၂ သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕မည္၊ အားကစားကြင္းႏွင့္ အားကစား႐ုံေနရမ်ားကို Quarantine Center အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ရန္ရွိ၊ တစ္ေက်ာ့ျပန္ COVID-19 ကာလတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကူးစက္ခံရမႈပိုမ်ားလာ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚ တြင္ NLD ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အၿပိဳင္မဲဆြယ္

စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၈၃ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၁၈၀ ဦး ထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ (လူနာအမွတ္ ၂၉၃၃ မွ ၃၁၉၅ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္)၊ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၃၁၉၅ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၇၉၀ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၂၄၆၃(၇၅ႏွစ္) ၊ လူနာအမွတ္ ၂၃၂၄(၆၉ႏွစ္) ၊ လူနာအမွတ္ ၁၉၉၇(၅၁ႏွစ္)၊ လူနာအမွတ္ ၂၁၂၆(၇၆ႏွစ္)၊ လူနာအမွတ္ ၂၅၀၄(၇၀ႏွစ္)၊ လူနာအမွတ္ ၁၉၈၇(၇၂ႏွစ္)၊ လူနာအမွတ္ ၂၈၄၈(၅၉ႏွစ္)၊ လူနာအမွတ္ ၂၈၂၇(၆၆ႏွစ္)၊ လူနာအမွတ္ ၂၈၂၈ (၈၄ႏွစ္)၊ လူနာအမွတ္ ၂၃၀၈(၆၇ႏွစ္)၊ လူနာအမွတ္ ၁၃၅၁(၅၀ႏွစ္)၊ လူနာအမွတ္ ၂၈၄၇(၈၀ႏွစ္) တို႔ေသဆုံး၍ စုစုေပါင္း ၃၂ ဦး)၊ COVID-19 ေရာဂါပိုးရွိသူ အသက္ရႈထုတ္ျခင္းမွ ပိုးသည္ ၅ ေပအထိေရာက္ရွိႏိုင္၊ Makro မွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိ၊ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဒုဝန္ႀကီး၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိ COVID-19 ပိုးေတြ႕ဟု ဦးေဇာ္ေဌးအတည္ျပဳ

စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ – COVID-19 လူနာ ၁၀၄ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ COVID-19 လူနာ ၂၀၃ ဦးထပ္တိုး (ည ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ လူနာအမွတ္ ၃၁၉၆ မွ ၃၅၀၂ အထိထပ္တိုးျခင္းျဖစ္ (ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၃၅၀၂ ဦး၊ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၈၃၂ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၂၃၅၄ (၆၁ႏွစ္)၊ ၂၈၇၆ (၅၉ႏွစ္)၊ ၃၁၈၆ (၆၄ႏွစ္)၊ တို႔ထပ္မံေသဆုံး၍ စုစုေပါင္း ၃၅ ဦးရွိလာ)၊ လႈိင္ကြာရန္တင္းစင္တာကို ယာယီေဆး႐ုံျပဳလုပ္မည္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ညမထြက္ရအမိန႔္ႏွစ္လထပ္တိုး၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား ယာယီပိတ္သိမ္းရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မရွိေသး

စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ – COVID လူနာ ၁၃၄ ဦးထပ္တိုး (နံနက္ ၈ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္)၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ စုစုေပါင္း ၃၆၃၆ ဦး၊ လူနာအမွတ္ ၂၃၄၇ (၈၈ႏွစ္)၊ ၁၅၈၉ (၈၉ႏွစ္)၊ ၃၁၂၂ (၅၁ႏွစ္)၊ ၃၂၅၈ (၆၈ႏွစ္) တို႔ထပ္မံေသဆုံး၍ စုစုေပါင္း ၃၉ ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

သတင္းမွတ္တမ္း – စြမ္းရည္တိုး/ စံေတာ္ခ်ိန္
ဓာတ္ပုံ – LYNN BO BO/ EPA