ဆုဂ ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္

တနလၤာေန႔က လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တီပါတီ(LDP) ကေန ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ ယိုရွီဟီဒဲဆုဂကို စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ ဒီေန႔မွာ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ တရားဝင္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

တနလၤာေန႔က LDP ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဆုဂဟာ ဆႏၵမဲ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးအထိရခဲ့ေပမယ့္ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္ (ဒိုင္းယက္)ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ေသးတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၄၆၅ ဦးမွာ ၃၁၄ မဲက ဆုဂကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာလည္း အမတ္ ၂၄၀ ထဲမွာ ၁၄၂ မဲအထိ ဆုဂ ေထာက္ခံမဲရခဲ့ပါတယ္။

အသက္ ၇၁ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ဆုဂဟာ ရွင္ဇိုအာေဘးရဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးမယ့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအထိ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူသြားရမွာျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ နာ႐ူဟီတိုရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ က်မ္းက်ိန္သစၥာမဆိုခင္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္တစ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းသြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း CNN သတင္းအရ သိရပါတယ္။

သတင္း – ေမာင္ေဇယ်
ကိုးကား – CNN