စႏၵကိႏၷရီဇာတ္လမ္းသစ္နဲ႔ ကိုဗစ္ဒုတိယလႈိင္း

မင္း…

အသက္႐ႉခ်င္သပဆိုရင္

ငါနဲ႔..

ေျခာက္ေပအကြာမွာသြားေန။

မင္း…

ေခ်ာင္းဆိုးခ်င္သပဆိုရင္

ငါနဲ႔..

ခုနစ္ေပအကြာမွာသြားေန။

မင္း…

ႏွာေခ်ခ်င္သပဆိုရင္

ငါနဲ႔…

ေပႏွစ္ဆယ္အကြာမွာသြားေန။

လတ္တေလာအေျခအေနက

ဘယ္သူ႕ကိုမွ မယုံရဘူး

ဘယ္သူ႕ကိုမွလည္း

အနားကပ္မခံရဲဘူး။

တစ္ညေဝးရင္

ရက္ေပါင္းခုနစ္ရာေဝးတဲ့

စႏၵကိႏၷရီဇာတ္လမ္း

ဒီအေျခအေနမွာရွင္ခန္းျပတ္

မင္းၾကပ္ၾကပ္သတိထားေန။

ရက္ေပါင္းခုနစ္ရာပဲေဆြးေဆြး

ႏွစ္ေပါင္းခုနစ္ေထာင္ပဲေဆြးေဆြး

ေသြးေအးေနတဲ့အခ်စ္နဲ႔

ကိုဗစ္ဒုတိယလႈိင္းကိုအန္တု

အခု…ဒီည

မင္းဆႏၵေတြၿမိဳသိပ္

မီးမွိတ္ဖို႔မႀကိဳးစားဘဲ

႐ိုးသားစြာအိပ္လိုက္ပါေတာ့ကြာ။ ။

ေအေဖာ္ခိုင္