ကိုဗစ္ကာလ အမိန္႔၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရက္ထပ္မံတိုးျမႇင့္

COVID-19 ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ တားဆီးေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ျပန္ၾကားခ်က္၊အမိန႔္၊အမိန႔္ေၾကညာ စာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္အထိထပ္မံတိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း COVID-19 ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီမွ ယေန႔ (စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္) ညပိုင္း တြင္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယေန႔၊ ည ၈ နာရီအထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၁၁,၆၃၁) ဦးရွိၿပီး ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူေပါင္း (၂၅၆)ဦး ရွိၿပီျဖစ္သည္။

သတင္း-သီတာလြင္/စံေတာ္ခ်ိန္
ဓာတ္ပုံ – MDN