ၾကယ္ရနံ႔နဲ႔သင္းပ်ံ႕မယ့္ကမၻာ

သစ္႐ြက္ေတြ သူ႕သေဘာအတိုင္းေႂကြ

ေလေတြ သူ႕အထာအတိုင္းတိုက္တာ

သဘာဝက်လွပါတယ္ ။

လမ္းေပၚမွာ Mask ေတြလဲက်ေနၿပီး

ေလထဲ Virus ေတြပ်ံ႕ႏွံ႔ေန

သတိကပ္ထားရမယ့္ ဉာဏ္

အသိတရားထားရမယ့္ ပညာ

အရာရာဆင္ျခင္စဥ္းစားပါ။

ျဖစ္ၿပီးရင္ပ်က္တယ္ဆိုေပမယ့္

အေၾကာင္း အက်ိဳးေတာ့ရွိရမွာေပါ့

တနဂၤေႏြ၊ ျပႆဒါး၊ ေသာၾကာ၊ ရက္ရာဇာ

အခ်ိန္ေတြ ေန႔ရက္ေတြ ေ႐ြးမေနပါနဲ႔

ေမတၱာတရား ေန႔တိုင္းထား ခြန္အားျဖည့္ပါ။

Virus က အသားအေရာင္ မေ႐ြးဘူး

Virus က လူမ်ိးဘာသာ မေ႐ြးဘူး

Virus က ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေ႐ြးဘူး

နဂါးေခါင္းဘယ္ဘက္လွည့္လွည့္

Virus ေတြ ကမၻာေပၚက

လွည့္ျပန္သြားဖို႔သာ အေရးႀကီးတယ္ ။

လက္ကို စင္ၾကယ္စြာေဆးပါ

စိတ္ကို ျဖဴစင္ေအာင္ေတြးပါ

ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္သူေတြရဲ႕ေကာင္းကင္မွာ

ၾကယ္ဆိုတာ အၿမဲလင္းပါတယ္…။ ။

လင္းခ(ေမာ္လၿမိဳင္)