မိုးတေစၧ

တိမ္တိုက္ေတြ

ၫို႔လာျပန္ၿပီေကာအေမ

အေမာေဖာက္ရာသီမွာ

ကာရန္မညီတဲ့မိုးေပါက္ေတြ

ကၽြန္ေတာ့္ရင္ကို

ထိုးေဖာက္ၾကလိမ့္ဦးမယ္ထင္ရဲ႕။

ေခါင္ကစမလုံခဲ့တဲ့အမိုးမို႔

တံစက္ၿမိတ္ေအာက္မွာတြယ္ကပ္ရင္း

စက္စက္က်စို႐ႊဲခဲ့ရတဲ့

တစ္ခါကဘဝ

ျပန္မရခ်င္ေတာ့ဘူးအေမ။

ထုသားေပသားက်ေနတဲ့ဘဝမွာ

ေလာကဓံကိုအရစ္က်ပန္ဆင္ရင္း

ဟင္းလင္းျပင္အိပ္ရာထက္ကေန

ၾကယ္႐ႈခင္းေတြေငးရတာလည္း

ေမာတယ္အေမ။

အေမ…..

အတိတ္ေျမက

မျပည့္စုံျခင္းစိတ္တေစၧဟာ

စံပယ္ရာသီမွာ

ျပာရီရီၫို႔ဆိုင္းလာတိုင္း

စိတ္မွာလႈိင္းထေနရဆဲပါအေမ။ ။

ဒီမိုစိုးသူ(ေကာလင္း)