ၿမိဳ႕နယ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာခြင့္နဲ႔ ျပည္သူ႔အသံ

Stay at Home ကာလ ၿမိဳ႕နယ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြရွိေနပါသလဲ။

႐ိုက္ကူး − ကိုၿဖိဳးႀကီး/စံေတာ္ခ်ိန္