သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ COVID – 19 ကုသမႈစင္တာ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းခ်ဳပ္လႉဒါန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းရွိ အဘိဓမၼာရတနာဃရ ဗိမၼာန္ေတာ္ႀကီးတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ခုတင္ ၃၀၀ ဆံ့ COVID -19 ကုသမႈစင္တာကို ထားရွိမည္ျဖစ္ရာ လိုအပ္ေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားအပါအဝင္ ျပဳျပင္မႈစရိတ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္က လႉဒါန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

႐ိုက္ကူး – ေက်ာ္သက္ေအာင္