ေရငုပ္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္မႈကိုအရွိန္ပိုျမႇင့္လာတဲ့ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံမ်ား

ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးအတြက္တပ္မေတာ္အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈေတြမွာေရတပ္ေတြရဲ႕အခန္းက႑ကလည္းအေရးပါေနပါတယ္။အခုေနာက္ပိုင္းမွာဆိုရင္လည္းအေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ေရတပ္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈအေပၚပိုၿပီးအာ႐ုံစိုက္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ဒီအထဲမွာေရငုပ္သေဘၤာေတြပိုင္ဆိုင္ဖို႔အရွိန္ျမႇင့္ႀကိဳးပမ္းမႈေတြလည္းပါဝင္ေနပါတယ္။

မေန႔ကေတာ့ျမန္မာတပ္မေတာ္(ေရ)က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပထမဆုံး တိုက္ခိုက္ေရးေရငုပ္သေဘၤာ မင္းရဲသိခၤသူ ပါဝင္တဲ့ စစ္ ေရ ယာဥ္ ပင္လယ္ျပင္လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္း(Fleet Exercise-2020)ကိုျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီးဒီသတင္းအေပၚမွာစိတ္ဝင္စားမႈေတြျမင့္တက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ဒီအတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြမွာေရငုပ္သေဘၤာေတြဘယ္ေလာက္ထိပိုင္ဆိုင္ထားၾကလဲ။ဘယ္ႏိုင္ငံကထိပ္ဆုံးမွာရွိေနလဲ။ဘယ္လိုေတြႀကိဳးစားေနၾကလဲဆိုတာဒီ႐ုပ္သံမွာေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။