ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ား၌ COVID-19 လူနာမ်ားကုသႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျမန္ဆုံးေရးဆြဲျဖန႔္ေဝဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြးၫႊန္ၾကား

ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားတြင္ COVID-19 လူနာမ်ားကိုလက္ခံကုသႏိုင္ရန္ ၿပီးခဲ့သည္စက္တင္ဘာလက သေဘာတူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကိုအျမန္ဆုံး ေရးဆြဲျဖန္႔ေဝဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးကၫႊန္ၾကားလိုက္သည္။

ယမန္ေန႔(ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္)က အြန္လိုင္းမွျပဳလုပ္သည့္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ COVID-19 ကုသေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆန္းစစ္သုံးသပ္မႈ အပတ္စဥ္ အစည္းအေဝးတြင္ဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုသမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမွအထူးကုဆရာဝန္မ်ားထံဆက္သြယ္ အႀကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံႏိုင္ရန္ hotline ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ထားရွိေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါပုဂၢလိကေဆး႐ုံႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ားအတြက္ COVID-19 ဆိုင္ရာ ကုသမႈနည္းစနစ္ပုံစံမ်ားကိုလည္း ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားမွ ပါေမာကၡဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက ေရးဆြဲျပဳစုကာ ျဖန႔္ေဝထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြးကၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး COVID-19 ေရာဂါအျပင္ အျခားေသာ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ပဏာမက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကိစၥကို ထိေရာက္စြာစနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕က ပုဂၢလိကေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

သတင္း-မိုးသိမ့္ႏိုင္/စံေတာ္ခ်ိန္
ဓာတ္ပုံ-M
OHS