နယူးဇီလန္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ာစင္ဒါအာဒန္း၏ ေလဘာပါတီ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရ

ယေန႔(ေအာက္တိုဘာ ၁၇ရက္)တြင္ က်င္းပသည့္ နယူးဇီလန္ အေထြ ေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ာစင္ဒါအာဒန္း၏ ေလ ဘာပါတီက ကနဦးမဲေရတြက္မႈပင္ ဆႏၵမဲ ၄၉ ရာခိုင္ ႏႈန္း ျဖင့္ ေသာင္ ၿပိဳ၊ ကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရသြားေၾကာင္း BBC သတင္းဌာန ကေဖာ္ျပသည္။

COVID-19ေရာဂါကို အေကာင္းဆုံးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ တကာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ခ်ီးက်ဴးခံထားရ သည့္ မစၥ အာဒန္း ဦး ေဆာင္ ေသာ ဗဟိုလက္ဝဲယိမ္းပါတီ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို အဓိက ၿပိဳင္ဘက္ အမ်ိဳးသားပါတီက ခ်ီးက်ဴးသြားသည္။

ကနဦးမဲေရတြက္မႈမ်ားအရ ေလဘာပါတီက ေထာက္ခံမဲ ၄၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းရၿပီး အမ်ိဳးသားပါတီက ေထာက္ခံမဲ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရၿပီး အုတ္ခ္ လန္းၿမိဳ႕တြင္ ေလဘာပါတီကို ေထာက္ခံသူ ရာေပါင္းမ်ားစြာက လမ္း ေပၚထြက္ေအာင္ပြဲခံ ၾကသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ကနဦးက စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့ ေသာ္လည္း COVID-19 ဂယက္ေၾကာင့္ တစ္လေနာက္ဆုတ္ၿပီးမွ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရေသာ္လည္း မစၥအာ ဒန္းဦးေဆာင္ေသာ လက္ရွိ အစိုးရအေနျဖင့္ COVID-19 ဂယက္ ေၾကာင့္ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား က်ဆင္းသြားေသာ ႏိုင္ငံ့ စီးပြား ေရး အေျခ အေနကို ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားရဦးမည္ဟု ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားက သတိေပးထားသည္။

သတင္း- ေမာင္ေဇယ်
ကိုးကား – BBC
ဓာတ္ပုံ – EPA