ျမန္မာႏွင့္ COVID-19ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္

(ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္၊ ညေန နာရီထိအခ်က္အလက္)

ယမန္ေန႔ညတြင္ေရာဂါေတြ႕သူ – (၁၃၈၇)ဦး။

ေရာဂါေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း – (၃၄၈၇၅)ဦး။

ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံးတိုင္း၊ျပည္နယ္ – ရန္ကုန္။

ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္ – ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)။

ယမန္ေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၁၇ရက္) ည ၈ နာရီတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ​​ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၁၃၈၇) ဦး ထပ္မံတိုးလာခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ထပ္မံတိုးလာသည့္လူနာမ်ားအနက္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွျဖစ္ၿပီး ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္သည္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိသည့္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယေန႔အခ်ိန္အထိ COVID-19ေရာဂါကူးစက္ခံရသူ (‌၃၄၈၇၅)ဦးရွိေနၿပီး ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း (၈၃၈)ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

COVID-19 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ရရွိသူ (၁၆၃၇၀)ဦး ရွိၿပီျဖစ္သည္။

သတင္း – အၪၨလီသင္း /စံေတာ္ခ်ိန္