ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ရွိ ေ႐ႊသံလြင္ဘိုးဘြားရိပ္သာမွ ဘိုးဘြား ၆၂ ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိ

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေ႐ႊသံလြင္ဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္ ဘိုးဘြား ၆၆ ဦးရွိသည့္အနက္ ၆၂ ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးစစ္ေဆးေတြ႕ရွိေၾကာင္း အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးမႉး ေဒါက္တာေအးမူယာေက်ာ္ထံမွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္မွစ၍ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအနံ႔ေပ်ာက္သျဖင့္ စစ္ေဆးရာမွ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဘိုးဘြား ၆၂ ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၈၆ ဦးတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘိုးဘြားေတြကိုမစစ္ေဆးခင္မွာ ရိပ္သာက၀န္ထမ္းတစ္ဦး အနံ႔ေပ်ာက္လို႔ အေၾကာင္းၾကားတာနဲ႔ စစ္ေဆးရင္းေတြ႕သြားတယ္။ ဘိုးဘြားေတြကိုပါ စစ္ေဆးလိုက္ေတာ့ အဘိုးအဘြား ၆၂ ဦး၊ ၀န္ထမ္းမိသားစုေတြနဲ႔ အဘိုးအဘြားအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၈၆ ဦးမွာေတြ႕ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအးမူယာေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေ႐ႊသံလြင္ဘိုးဘြားရိပ္သာက ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္ေတြ႕ရွိေသာ COVID-19 အတည္ျပဳလူနာမ်ားအားခ်က္ခ်င္းကုသေရးစင္တာသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ဘိုးဘြားမ်ားအားအနီးကပ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမွတစ္ဆင့္ ကြင္းဆက္ကူးစက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဘိုးဘြားမ်ားမွာ အသက္ ၇၀ အထက္ ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေရာဂါကူးစက္မႈခံရသူဘိုးဘြားမ်ားအား ေဖာင္ႀကီးအထူးၾကပ္မတ္ကုေရး၊ Fortune happy zone၊ ေဝဘာဂီအထူးၾကပ္မတ္ကုသေရး၊ ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားသို႔ အသီးသီး ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစင္တာမ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ရာတြင္လည္း ဘိုးဘြားမ်ားအားအနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေစရန္ဝန္ထမ္းမ်ားအားသီျခားစီတာဝန္ေပးအပ္စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ကုသေရးစင္တာေရာက္ ဘိုးဘြားမ်ား၏က်န္မာေရးအေျခအေနမ်ားလည္းအထူးေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေ႐ႊသံလြင္ဘိုးဘြားရိပ္သာမွ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိရသည့္ ဘိုးဘြားမ်ား၏က်န္းမာေရးကိုလည္း အထူးၾကပ္မတ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္ ဘိုးဘြားႏွင့္ဝန္ထမ္း ၃၁ ဦး က်န္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

သတင္း – စြမ္းရည္တိုး / စံေတာ္ခ်ိန္
ဓာတ္ပုံ – ေ႐ႊသံလြင္ဘိုးဘြားရိပ္သာ

ပုံစာ – အဆိုပါရိပ္သာမွ အဘြားတစ္ဦးကိုေတြ႕ရစဥ္