ကရိန္းကားအစီးေရ ၁၀၀ ခန႔္ျဖင့္ NLD ပါတီေထာက္ခံဝန္းရံသူမ်ာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးျပဳလုပ္

ဒီကေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္) နံနက္ပိုင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ NLD ပါတီအားေပေထာက္ခံသူမ်ားက ကရိန္းကား အစီးေရ ၁၀၀ ခန႔္နဲ႔ လူအင္အားအမ်ားအျပား မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ျပဳလုပ္ခဲ့တာကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

ေထာက္ခံဝန္းရံသူမ်ားက မႏၲေလးၿမိဳ႕ (၆၂) လမ္း၊ အေရွ႕ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း ႏွင့္ (၁၉) လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ – ေကာင္းေဇာ္ဟိန္း/MPA