ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေအာက္ကေမွးမွိန္သြားေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ရခိုင္ျပည္နယ္က ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ရွမ္းနဲ႔ကခ်င္ ျပည္ နယ္ က ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေအာက္ တိုဘာ ၁၆ ရက္ညပိုင္းက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

အခုလိုေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္တာဟာ တိုင္းရင္းသားပါတီ ေတြ အတြက္ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြ ရွိေနၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာတယ္လို႔ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကေျပာပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံး ေဟာေျပာခြင့္ ေတြကို ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္တာ၊ တစ္သီး ပုဂၢလပါတီေတြ အေနနဲ႔ မဲဆြယ္ခြင့္တန္းတူမရတာ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမရွိဘဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် ေနတာအျပင္ အခု ေနာက္ဆုံး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပတဲ့ နယ္ေျမ ေတြ ကို ေၾက ညာ ခဲ့တာက ေ႐ြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ တရားမွ်တမႈအတြက္ လ်စ္ လ်ဴ ရႈေနတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ေျပာပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္း-ေက်ာ္သက္ေအာင္၊ေနမင္းေက်ာ္၊စြမ္းရည္တိုး