လကမာၻေပၚမွာ 4G ဆက္သြယ္ေရး တည္ေဆာက္မည့္ Nokia

Galaxy s21 series ေတြကို ဇန္နဝါရီလမွာ မိတ္ဆက္မည့္ Samsung

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၇၀၀၀ တင္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ကမာၻအႀကီးဆုံး ေလစြမ္းအင္သုံးသေဘၤာ