ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဝန္းရံေထာက္ခံသူမ်ားက လူအင္အားတစ္ေသာင္းခန႔္ျဖင့္ ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္)တြင္ အင္အားျပမဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – ရဲမ်ိဳးခန႔္/MPA