ရက္ပိုင္းအတြင္း COVID – 19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းျပန္လည္ျမင့္တက္

ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္) ညပိုင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ COVID-19 ေရာဂါေတြ႕ရွိမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ယေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ (၂၄) နာရီအတြင္း ေရာဂါစစ္ေဆးမႈ (၁၂၄၀၀) ဦးကိုစစ္ေဆးရာ (၁၄၂၆) ဦးေတြ႕ ရွိသည့္အတြက္ ပိုးေတြ႕ရွိမႈရာခိုင္ႏႈန္းအရ ၁၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္)မတိုင္မီ ၃ ရက္ခန႔္က ပိုးေတြ႕ရွိမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္ လ်က္ရွိေနသည္။

COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈစာရင္း၌ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ၈ ဒသမ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။

ေသဆုံးႏႈန္းႏွင့္ျပန္ေကာင္းႏႈန္းမွာမူ အဆိုပါ ၃ ရက္တာကာလအတြင္း ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သိသာစြာေျပာင္းလဲျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

သတင္း- ေနမင္းေက်ာ္/စံေတာ္ခ်ိန္