ျမန္မာႏွင့္ COVID-19 ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္

(ေအာက္တိုဘာ ၂၇ရက္၊ ညေန ၅ မိနစ္ ၃၀အထိအခ်က္အလက္)

ယမန္ေန႔ညတြင္ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ – (၁၄၂၆)ဦး

ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း – (၄၆၂၀၀)ဦး

ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံးတိုင္း၊ျပည္နယ္ – ရန္ကုန္။

ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္ – ေျမာက္ဥကၠလာပ

ယမန္ေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္) ည ၈ နာရီတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ​​ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၁၄၂၆)ဦး ထပ္မံတိုးလာခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ထပ္မံတိုးလာသည့္လူနာမ်ားအနက္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္သည္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံး ေတြ႕ရွိသည့္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယေန႔အခ်ိန္အထိ COVID-19ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ (‌၄၆၂၀၀ )ဦးရွိေနၿပီး ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း (၁၁၂၂)ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

COVID-19 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ရရွ္ိသူ (၂၆၀၀၇)ဦး ရွိၿပီျဖစ္သည္။

သတင္း – အၪၨလီသင္း /စံေတာ္ခ်ိန္