ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ရက္ကြက္တစ္ခုႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုႏွစ္စုကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ နယ္ေျမစာရင္းမွပယ္ဖ်က္

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အေျခအေနမရွိေသာေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပဟုေၾကညာထားေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရက္ကြက္ တစ္ခုႏွင့္ လားရႈိး၊ကြမ္းလုံရွိေက်း႐ြာ အုပ္စုတို႔ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ နယ္ေျမစာရင္းမွပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ယ​​ေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္)ညပိုင္းကေၾကညာလိုက္သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အ ဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ထပ္မံစီစစ္တင္ျပခ်က္အရ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာ္ရပ္ရပ္ကြက္ႏွင့္ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မယ္ဟန္ေက်း႐ြာအုပ္စု ကြမ္းလုံ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မန္ၿပိန္းေက်း႐ြာအုပ္စုတို႔ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ခြင့္ျပဳလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ တစ္ခုႏွင့္ေက်း႐ြာအုပ္စု ၁၀ ခု၊ လာရႈိးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၆ ခုႏွင့္ ကြမ္လုံ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၁ ခုတို႔ကို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ကေၾကညာခဲ့သည္။

“မူဆယ္ေတာ္ရပ္ရပ္ကြက္ဆိုတာတကယ့္မူဆယ္ၿမိဳ႕ရဲ႕စီးပြားေရးဇုန္။ ဘာမွလည္း မျဖစ္ဘူး ဗ်ာ။ မူဆယ္ၿမိဳ႕ဆိုတာရွမ္းကမဲေပးႏိုင္တဲ့သူက ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္၊သုံးလေက်ာ္ ေနထိုင္ ၿပီးမဲေပးႏိုင္တဲ့ ဧည့္သည္ကလည္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိတယ္” ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္စဥ္က ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းကေျပာထားသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္သည့္ နယ္ေျမစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ကိုျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

အလားတူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၃ ခုႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၄ ခုကိုလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္သည့္ နယ္ေျမစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ လိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ယေန႔(ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္) ညပိုင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရသိရသည္။

သတင္း- ေနမင္းေက်ာ္/စံေတာ္ခ်ိန္